שטח F (איור 2)

מבנה 1. נחשפו שני קירות (W87 ,W80; איור 3) שנבנו מאבנים גדולות ומהוקצעות (0.3–0.5×0.5–0.7×0.8–0.9 מ') והושתתו על סלע שפולס והוכשר לשמש רצפה. קיר 80 (18.3 מ' אורך, 0.7 מ' רוחב) בנוי בציר צפון-מזרח–דרום-מערב, ואליו ניגש קיר 87. בנקודת החיבור בין שני קירות אלה, קיר 87 נבנה משני פנים (1.6 מ' רוחב; איור 4) עם ליבת אבני שדה במגוון גדלים. בהמשך תוואי קיר 80 לדרום-מערב נחשף קצה קיר (W88). בין קירות 80 ו-88 הפריד פתח (1 מ' רוחב). ממצא כלי החרס המועט כלל שברים שחוקים מהתקופה הרומית.
מבנה 2. נחשף מבנה מלבני (13×16 מ'; איור 5) שלו חצר וחמישה חדרים קטנים.
הכניסה אל המבנה הייתה ככל הנראה מצפון והובילה אל חצר מרכזית התחומה בקירות ממזרח, ממערב ומדרום (W94 ,W89 ,W81). הקירות בנויים בבנייה יבשה מאבנים גדולות ומהוקצעות (0.3–0.4×0.6–0.7×0.9 מ'). קיר 81 (6 מ' אורך) הושתת על הסלע. קיר 94 הושתת על הסלע והשתמר לגובה נדבך אחד (0.6 מ' גובה). לקיר 89 (2.4 מ' רוחב) שני פנים שביניהם ליבה מאבנים קטנות, והוא הושתת על סלע שפולס והוכשר לשמש רצפה. אל קיר 89 ניגשה ממערב רצפה (L819; איור 6) הבנויה מאבנים שטוחות ומוחלקות. אל קיר 81 ניגשו ממזרח (L815) וממערב (L813; איור 7) רצפות הבנויות בחלקן מלוחות אבן שטוחים מוחלקים ובחלקן מסלע שפולס. רצפה 813 חיברה בין קיר 81 לקיר 94. אל החדרים הוביל פתח (0.5 מ' רוחב) שהפריד בין קירות 89 ו-94.
אל קיר 94 ניגש מדרום קיר (W96; אורך חשיפה 8 מ', רוחב 1 מ') הבנוי מאבנים גדולות ומהוקצעות בבנייה יבשה. אל קיר 96 ואל המשכו המשוער לדרום ניגשים ממערב שלושה קירות (W99 ,W98 ,W95) הבנויים אבנים מהוקצעות ויוצרים איתו שלושה חדרים קטנים (L808 ,L826 ,L820). רצפת חדר 820 (2.0×2.5 מ') היא סלע שפולס והוכשר לשמש רצפה. ממצא כלי החרס מחדר זה היה דל מאוד וכלל שברי כלי חרס שחוקים מהתקופה הרומית. גם בחדר 808 נמצאו שברי כלי חרס מתקופה זו.
ממערב לחדר 808 נמצא חדר (L814) התחום בקירות מארבעת צדיו (W97 ,W93–W91). הכניסה אל החדר הייתה מצפון דרך פתח (2 מ' רוחב) שהפריד בין קירות 92 ו-97. רצפת החדר (L816) היא סלע שפולס והוכשר לשמש רצפה.
אל קיר 97 ניגשה ממערב רצפה נוספת (L817) הבנויה בחלקה מאבנים שטוחות ומוחלקות ובחלקה מסלע שפולס והוכשר לשמש רצפה. ממצא כלי החרס מחדר זה היה דל מאוד וכלל שברי גוף של כלי חרס מהתקופה הרומית.
נראה שהמבנה שימש חלק מחווה חקלאית בתקופה הרומית.
שומרה. בפינה הצפונית-מערבית של השטח תועד מבנה שומרה שמתארו החיצוני מרובע (10×10 מ'; איור 8) ומתארו הפנימי סגלגל (4×5 מ'). קירות השומרה (W86–W83; רוחב 2.5 מ', גובה השתמרות 1.2 מ') הושתתו על הסלע ונבנו בבנייה יבשה משני פנים של אבנים גדולות ומהוקצעות (0.5×0.5×1.0 מ') עם ליבת אבנים קטנות. הכניסה אל השומרה הייתה מדרום דרך פתח (1.2 מ' רוחב) שהפריד בין קירות 83 ו-84. רצפת השומרה (L809; איור 9) עשויה בחלקה מאבנים שטוחות ומוחלקות ובחלקה מסלע שפולס והוכשר לשמש רצפה.
 
שטח G
מבנה 3. נחשף קיר (W107; אורך 10 מ', רוחב 2.5 מ'; איור 10) הבנוי על הסלע בבנייה יבשה משני פנים של אבנים גדולות ומהוקצעות (0.3×0.5×0.9 מ') וליבת אבנים קטנות; הקיר נמשך בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח. 0.6 מ' ממזרח לקיר 107 נחשף קיר נוסף (W108) הבנוי מאבני שדה קטנות שהונחו על הסלע. נראה שקירות 107 ו-108 שימשו יחד והמרווח שביניהם שימש למעבר. בדרום נחשפו שרידי קיר (W110; איור 11) שכיוונו הכללי מזרח–מערב. הקיר דומה בבנייתו לקיר 107 אך הושתת על סלע שפולס והוכשר לשמש רצפה. ככל הנראה קירות 107 ו-110 שימשו בעת אחת והיו חלק ממתחם בנוי. מצפון לקיר 110 נחשפו שני קירות (W113 ,W111) הבנויים אבני שדה שהונחו על הסלע. קיר 113 ניגש אל קיר 110, וקיר 111 ניגש אל קיר 113 ממערב. דומה שקירות 110, 111 ו-113 תחמו מרחב (L912) שככל הנראה שימש לצרכים חקלאיים. אל קיר 111 ניגש מצפון קיר (W112) הדומה בבנייתו לקיר 107. קירות 111 ו-112 יצרו יחד חדר קטן (L901) שייעודו לא הוברר.
מגדל שדה. נחשף מגדל שדה מלבני (4.5×5.0 מ', 1.3 מ' גובה השתמרות; איור 12) הבנוי על הסלע בבנייה יבשה מאבנים מהוקצעות (0.2×0.3×0.6 מ') שביניהן ליבת אבני שדה קטנות. בחתך שנעשה במגדל (L910) עד הסלע נמצאו שברים שחוקים ספורים של כלי חרס מהתקופה הרומית. צמוד למגדל מדרום נחשף קיר (W100) הבנוי על הסלע מאבני שדה (0.20×0.30×0.35 מ') וכנראה שימש מדרגה חקלאית. אל המגדל ניגשים מצפון שני קירות מקבילים (W104 ,W103) הבנויים אבני שדה בינוניות ומושתתים על הסלע. הקירות יוצרים חצר (L904) שככל הנראה שימשה יחד עם מגדל השדה.
 
מבנים דומים לאלה שנחשפו בחפירה התגלו באתר אל-אחוואט הסמוך ובחפירות אחרות באזור (עתיקות 83:55–107). קשה לתארך את השרידים, אך שברי כלי החרס השחוקים והמעטים שנמצאו מתוארכים לתקופה הרומית. על פי אופיו של המכלול נראה שהאתר היה חלק מהעורף החקלאי של יישוב גדול יותר שהיה בסביבה בתקופה הרומית.