נחפרו שני ריבועים וזוהו בהם שלוש שכבות (IIII) שבהן מפלסי חיים ושרידי אמת מים.

שכבה I. עפר בהיר (0.8 מ' עובי מרבי) ובו שפע חרסים, עצמות בעלי חיים, כלי צור וכלי אבן מהתקופות: כלקוליתית קדומה (ראשית האלף החמישי לפסה"נ), ברונזה קדומה 1ב', ברונזה קדומה 2 וברונזה תיכונה 2. נמצאו גם מעט שרידים בני זמננו, תוצאה של שפיכת עפר בעת החדשה.
 
שכבה II. שרידי אמת מים (איור 2) — רצפת האמה וחלק מדופנותיה, שלרוב הוזזו ממקומן בשל חריש מודרני. על פי חרסים אחדים שנמצאו בתשתית הרצפה אפשר לתארכה לתקופה הרומית המאוחרת (המאות הג'–הד' לסה"נ) או לתקופה הביזנטית (המאות הד'–הז' לסה"נ). הרצפה והדפנות טויחו בטיח גירי שעליו גלדי טרוורטין המעידים על שימוש ממושך באמה.
שרידים אלה שונים מאוד מהשרידים המסיביים של האמה העות'מאנית לעכו.
 
שכבה III. משקע של קרקע אלוביאלית ובה אבנים קטנות מזוותות ומעוגלות למחצה, שמעורבים בהן מעט חרסים מתקופת הברונזה התיכונה 2 (1.9 מ' עומק חפירה).
 
נוסף לחפירה נחפרו גם 13 תעלות בדיקה בעזרת מחפרון והתגלו בהן ממצאים מעטים סמוך לפני השטח, עיקרם שברים קטנים של חרסים מהתקופה הרומית, שהגיעו מאתרים סמוכים בעקבות פעילות חקלאית בת זמננו. בארבע תעלות (0.8–1.3 מ' עומק) נמצאו חרסים, כנראה מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת: קנקן פסוק שפה (איור 1:3) וידית נקב בעלת עיטור בהון (איור 2:3). זהו הגילוי הראשון של שרידים מתקופה זו בקרבת תל כברי.
 
החפירה תרמה להכרת השטח החקלאי שבשולי התל. מסתבר שהעיר הקדומה לא התפשטה לשטח זה, אף בימי קדם; השטח שימש לחקלאות. אמת המים מעידה על השקיה חקלאית ומגדלי הבננות של היום ממשיכים מסורת בת אלפי שנים של חקלאות שלחין.
 
 

 

Kempinski A. 2002. Tel Kabri: The 1986–1993 Excavation Seasons (R. Oren and N. Sheftelowitz, eds.; Tel Aviv University, Institute of Archaeology, Monograph Series 20). Tel Aviv.
Shalem D. 2009. Results of a Salvage Excavation at Tel Kabri. ‘Atiqot 61:19–39.

 

מקרא לאיור 1:

1. חפירות פראוסניץ 1958, 1975 (17/1958-&, 542-A)

2. חפירות בן יוסף, פראוסניץ, עמירן וקמפינסקי 1969, 1975 (542-A)

3. חפירות קמפינסקי ונימאייר 1986–1993 (47/1986-G, 37/1987-G, 17/1988-G, 60/1989-G, 57/1990-G, 55/1991-G, 63/1992-G, 65/1993-G)

4. חפירות שלם 1999 (3056-A)

5. חתכי בדיקה של חלאילה, מרדר וזינובי

6. חפירת סמיטליין 2004 (4271-A)

7. החפירה הנוכחית ותעלות הבדיקה; שחור – תעלות שלא נמצאו בהן שרידים, אדום – תעלות שנמצאו בהן חרסים מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת