בריבוע A נחשפה תעלה ובה שני קירות מקבילים (W3 ,W2 ,L210; אורך התעלה 8.36 מ'; איורים 2–4); הקירות מרוחקים 1.3 מ' זה מזה, בנויים מאבנים גדולות (0.6×1.0 מ'), חלקן אבני גזית שהשתמרו לגובה שניים עד שלושה נדבכים מעל יסוד שני נדבכי אבני גוויל. צמוד לפן הפנימי של קיר 2 נחשפה שכבת אבנים (0.6 מ' רוחב) ובה שני מפלסים: אבנים קטנות בתחתית (L204) ואבנים בינוניות מעליהן (L203, לא בתוכנית). שרידי שכבה זו נמצאו גם צמוד לפן הפנימי של קיר 3, בקצהו המערבי. בין הקירות נחשף מפלס אדמה חומה כבדה וחרסים שחוקים אחדים מהתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית, בהם שברי קערות ממורקות אדום מאסיה הקטנה LRC המתוארכות למאות הד'-הז' לסה"נ (לא צוירו). ממזרח לתעלה, בחתך בדיקה (L205) נמצא שהתעלה הושתתה על מצע אבנים בינוניות (L208; איור 5) מעל קרקע בתולה.

בתעלה אין טיח ואפשר שמפלסי האבנים נוצרו מעצמת זרימת המים בתעלה. בבדיקת גובה פני הנחל נמצא שמפלס פני המים כיום 0.35–0.40 מ' גבוה ממפלס תעלת ההסדרה; אפשר להניח כי כך היה גם בתקופות קדומות. התעלה הסיטה יובל מנחל ציפורי; על פי כיוונה, ייתכן שנבנתה כדי להזרים מים להשקיית שדות במזרח ובצפון, כיוון שכ-100 מ' ממזרח לחפירה פונה אפיק הנחל דרומה. החרסים שהתגלו בחפירה שחוקים בעקבות פעילות מים בתעלה; עם זאת יש לתארכם לשלהי התקופה הרומית ולתקופה הביזנטית.
 
בריבוע B נחשפה שורת אבנים במצב השתמרות גרוע בעקבות פעילות כלים מכניים בשטח לפני החפירה; אולי המשך של אחד מקירות התעלה מריבוע A.