שטח החפירה נקבע בשרירות באזור שבו אותרה צפיפות גבוהה של פריטי צור (1,032 מ"ר; איורים 2–4). פריטי הצור נאספו ביחידות של מטר מרובע ובניפוי מלא. לאחר מכן גורדו וסוננו פני השטח בנפה (4×4 מ"מ). בשלושה ריבועים (2×2 מ') נחפרה האדמה עד לסלע אם, עדות לאתר חד-שכבתי. בחפירה הסתבר כי שטחו המקורי של האתר היה באזור שבו נסללו כביש המערכת ושביל הטשטוש. מניתוח ראשוני של מכלול הצור נראה כי סמוך לכביש נמצאו פחות מיקרוליתים וממצא קטן אחר, לעומת בשוליים המערביים של שטח החפירה. כנראה שזווית המדרון ומשקלם הקל של הפריטים גרם לסחיפתם.

 
נמצאו אבנים שרופות רבות וקונכיות שן הים (דנטליום) אחדות. חומר הגלם היה צור חום כהה שמקורו בשכבה גיאולוגית טורונית ומצוי בקרבת האתר. במכלול הצור פריטי פסולת רבים, בהם להבונים רבים, להבים, נתזים, גרעיני להבונים (איור 5) ונקרים מיקרוליתיים רבים. הנקרים המיקרוליתיים הם תוצרי לוואי של טכניקת הנקר המיקרוליתי ששימשה לעיצוב כלים מיקרוליתיים בתקופה האפי-פליאוליתית; בטכניקה זו יצרו את הכלי הנפוץ באתר, חוד רמון, שממנו נמצאו מאות רבות וכן בהפקת עשרות סהרונים שעוצבו בשברור חלוואן (איור 6). לרוב פריטי הפסולת והכלים שטח פנים חלקלק ושמנוני למגע המעיד על חימום הצור טרם עיצוב הכלים (Nadel 1989). נוסף על כך נמצאו מאות רבות של פריטי פסולת שבהם סדקים אופייניים לפעולת חימום הסלע, אך לא לשרפתו. כנראה שתהליך חימום הצור היה חלק מתהליך ייצור וסיתות הכלים באתר.
 

הצירוף של סהרונים וחודי רמון מתארך את האתר לסוף התרבות הרמונית. סהרוני חלוואן מרמזים על קרבה כרונולוגית לשלב הקדום של התרבות הנטופית. ייתכן שהאתר, הממוקם באזור גבוה, הנתון לרוחות חזקות ולקור עז בחודשי החורף, שימש מחנה בעונות הקיץ. גודל מכלול הצור ושטח הפיזור מרמזים על שהייה באתר במרוצת עונות אחדות.
 

 


 

Goring-Morris A. N. 1987. At the Edge: Terminal Pleistocene Hunter-Gatherers in the Negev and Sinai (BAR Int. Ser. 361). Oxford.
Marks A. E. and A. H. Simmons. 1977. The Negev Kebaran of the Har Harif. In A. E. Marks (Ed.). Prehistory and Paleoenvironments in the Central Negev, Israel, Vol. II. Dallas: Southern Methodist University. Pp. 233–271.
Marder O. 2002. The Lithic Technology of Epipaleolithic Hunter-Gatherers in the Negev: The Implications of Refitting Studies. Unpublished Ph.D. Dissertation. Hebrew University.
Nadel D. 1989. Flint Heat Treatment at the Beginning of the Neolithic Period in the Southern Levant. Journal of the Israel Prehistoric Society 22:61–67.