מהמחצבה נחשפה במלואה דופן מזרחית (כ-7 מ' אורך, כ-4 מ' עומק) חצובה בסלע ללא מדרגות. נחשפו חלקית דופן דרומית (כ-1 מ' אורך, כ-1.5 מ' עומק; איור 4) ודופן צפונית (כ-2 מ' אורך, כ-3 מ' עומק; איור 5). דופן מערבית נמצאת מחוץ לשטח החפירה. ברצפת המחצבה נחשפו תעלות ניתוק רבות (L6–L4 ,L2; אורך 2–3 מ', רוחב כ-0.15 מ', עומק מרבי כ-0.3 מ') וסימני חציבה וניתוק של אבנים (כ-1.5×2.0 מ' גודל האבנים; איור 6). על הרצפה נחשף באתרו גוש סלע גדול (L13; מידות 1.3×1.5×1.5 מ'), אך לא הושלמה הוצאתו מהמקום. בחלקה הדרומי של המחצבה נמצאה פסולת חציבה ובה שכבות של שבבי אבנים קטנות ובינוניות שביניהן שכבות עפר חום-צהבהב. לא התגלה ממצא מתארך.

 


 
קלונר, ע' תשס"ב. סקר ירושלים האזור הצפוני-מזרחי. ירושלים.