שכבה III. נחשפו שרידי קירות (W108 ,W101) בנויים מאבני גוויל גדולות ובינוניות; לקירות ניגשת רצפת גיר לבנה מהודקת (L102; איור 3). נמצאו חרסים המתוארכים לתקופת הברונזה התיכונה 2 ובהם קערות (איור 1:4, 2), סירי בישול (איור 3:4–5), קנקנים (איור 6:4–8) ופיטס (איור 9:4). שרידים אלה אפשר ששייכים ליישוב הקדום יחם.

 
שכבה II. בפינה הצפונית-מזרחית של הריבוע נחשפה מפולת אבנים (L106; איור 5), מאוחרת לשכבה III, אך אי אפשר לתארכה.
 
שכבה I. קבר שוחה מכוסה באבני גוויל בינוניות (L104; איור 6). הקבר לא נחפר. ממזרח ומצפון לחפירה נחפרו בעבר קברים דומים המתוארכים לתקופה העות'מאנית (מוקארי וגל 2002: 102–103).
 
 

 
אהרוני, י' תשכ"ג. ארץ ישראל בתקופת המקרא. ירושלים.
מוקארי, ע' וגל צ' 2002. חפירות בחורבת ימה (יחם) בשרון. בתוך צ' גל, עורך. ארץ צפון: קובץ מאמרים בארכיאולוגיה של הגליל. ירושלים. עמ' 91–106.