גת (איורים 2–4). נחשפה גת חצובה, שמרכיביה הם משטח דריכה רבוע (L1; מידות 2.60×2.65 מ', 0.4 מ' עומק מרבי) ובור איגום רבוע (L2; מידות 1.15×1.20 מ', 1 מ' עומק), שהיה מלא באדמת סחף. בפינתו הדרומית-מזרחית של משטח הדריכה יש שקע (L3), אולי ספלול חצוב. בקרקעית בור האיגום, בפינתו המערבית, נחצב שקע לניקוז המשקעים (L4). חלק מדופן הסלע שבין משטח הדריכה לבור האיגום לא השתמר (L1A), ואף נראה כי הדופן נהרסה בחציבה מכוונת, אולי במטרה להוציא את הגת מכלל שימוש ולחצוב מתקן אחר. תוכניתה של הגת, הכוללת משטח דריכה ובור איגום רבועים, מלמדת כנראה שזמנה בתקופות ההלניסטית, הרומית או הביזנטית.

מערת קבורה (איור 5). במרחק של מטרים אחדים מדרום לגת נחשפה מערת קבורה חצובה. המערה התגלתה מלאה באדמת סחף, ועל כן טרם החפירה הוסרה תקרתה והיא נוקתה באמצעות כלי מכני. בחזית המערה נחצב מסדרון כניסה (L5; אורך 1.3 מ', רוחב 0.6 מ'; איור 6), ובו שתי מדרגות, המוליך אל פתח מלבני (0.55 מ' רוחב, 0.7 מ' גובה). מן הפתח הוליכו שתי מדרגות אל חדר הקבורה (L6; מידות 2.3×2.5 מ'). בצדדים המערבי והדרומי של חדר הקבורה נחצבו כוכי קבורה (L8 ,L7; איור 7). בקצהו המערבי של הכוך הדרומי נחצבה מדרגת אבן, אולי להנחת ראש הנקבר. חלקה המזרחי של המערה התמוטט, אך נראה כי גם שם היה חצוב כוך קבורה (L9). מעל קרקעית כוך הקבורה הדרומי נחשפה שכבה של אדמת סחף (0.1 מ' עובי) ומעליה התגלה שלד אדם בגיל 18–21 שנים. הנקבר הונח בכיוון מזרח–מערב על צדו הימני, ראשו בצד מערב ופניו לדרום. תנוחת קבורה זו אופיינית לקבורה מוסלמית. דופנות הסלע של המערה נוטות להתפורר ועל כן חלק מדפנות חדר הקבורה והכוכים טויחו בשכבה עבה של טיח אפרפר על בסיס סיד, ובו חצצי אבן קטנים וגריסי פחם (איור 8).

במערה לא התגלה ממצא מתארך וגם תוכניתה אינה מסייעת בתיארוכה. בסביבה התגלו מערות קבורה משלהי תקופת הברזל–ראשית התקופה הפרסית המאופיינות במשכבי קבורה (המאה הו' לפסה"נ; חדשות ארכיאולוגיות קז: 80; חדשות ארכיאולוגיות קו: 126–129), וכן מערות קבורה המתוארכות לתקופות הרומית והביזנטית המאופיינות במקמרי קבורה (חדשות ארכיאולוגיות קו: 170–171). סביר להניח כי המערה שנחשפה באתר משתייכת לאחת משתי קבוצות מערות אלה. נראה שהקבורה המוסלמית שהתגלתה במערה היא קבורה מאוחרת, המלמדת שהמערה שימשה לקבורה גם בתקופה מאוחרת יותר.