המתקן כולל חדר מוארך (L101; מידות 4.5×9.5 מ', 2 מ' עומק), אליו הוליכו מצפון-מזרח שלוש מדרגות חצובות (1 מ' רוחב; איור 3) שמהלכן מעוגל. בדופן הדרומית-מערבית של חדר 101 נחצב פתח (L104; רוחב 1 מ'), המוליך אל תעלה ארוכה (L107 ,L106 ,L103; אורך 17 מ', רוחב 1 מ', עומק 1.5 מ'; איור 4), המשופעת לדרום בהתאם לשיפוע הסלע. תעלה זו מתפצלת לשתי תעלות, האחת קצרה ומוליכה לדרום אל חדר מעוגל (L105; קוטר 2.5 מ', עומק 1.5 מ') והשנייה ארוכה (L110 ,L109; אורך 11.5 מ', רוחב 1 מ', עומק 1.5 מ') ומוליכה למזרח אל חדר נוסף (L112; מידות 2.0×2.5 מ'). בשטח החפירה התגלו רימוני יד, והם נמסרו לחבלני משטרה.