1. נ"צ 210061/711719. שרידים של שלושה קירות, היוצרים מבנה דמוי ח (2×3 מ'; איור 2) בכיוון מזרח–מערב; כנראה שרידי מבנה או מכלאה. הקירות נבנו באבני גוויל גדולות ובינוניות והשתמרו לגובה נדבך אחד (0.5 מ').

 
2. נ"צ 210103/711655. שרידי שומרה מלבנית (2.5×3.5 מ'; איור 3), שנבנתה באבני גוויל במגוון מידות והשתמרה לגובה שני נדבכים (0.5 מ'). נראה כי פתח המבנה היה קבוע בצדו הצפוני.
 
3. נ"צ 210078/711652 (איור 4). קיר תמך של מדרגת עיבוד (6 מ' אורך, 1.5 מ' גובה), שנבנה באבני גוויל גדולות ובתווך מילוי של אבני גוויל בינוניות וקטנות.
 
4. נ"צ 210061/711710. קיר תמך של מדרגת עיבוד (6 מ' אורך, 1.5 מ' רוחב, 0.5 מ' גובה), שנבנה באבני גוויל במגוון מידות.
 
5. נ"צ 209984/711526. ריכוז קירות תמך של מדרגות עיבוד בשטח חשוף וסלעי.
 
6. נ"צ 210108/711354. ריכוז קירות תמך של מדרגות עיבוד בשטח חשוף וסלעי (איור 5).
 
7. נ"צ 210090/711491. מערה טבעית, שנחסמה במפולת אבנים ואדמה. פתחה נחצב בחלקה העליון. ייתכן שהתקרה התמוטטה.
 
8. נ"צ 210277/711403. ערמת אבנים (2 מ' קוטר) במגוון מידות, אולי שרידי שומרה.
 
9. נ"צ 210225/711358. ערמת אבנים במגוון מידות, אולי שרידי שומרה.
 
10. נ"צ 210096/711376. שטח נרחב של בוסתנים ומדרגות עיבוד מדורגות (6–7 דונם), שקירותיהם נבנו באבני גוויל במגוון מידות.
 
11. נ"צ 209660/711490. קיר של מדרגת עיבוד (40 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב, 0.8 מ' גובה מרבי), שנבנה בכיוון צפון–דרום מאבני גוויל במגוון מידות.
 
12. נ"צ 209824/711466. קירות של מדרגות עיבוד, התוחמים ממערב שטח של מדרגות עיבוד ובוסתנים.
 
13. נ"צ 210265/711411. שרידי שומרה גדולה (5×6 מ', 1.5 מ' גובה), שנבנתה מאבני גוויל גדולות ובינוניות, ולידה — מפולת אבנים.
 
14. נ"צ 210333/711464. ריכוז של אבני גוויל גדולות ובינוניות שהונחו על סלע האם.
 
15. נ"צ 210246/711521. קיר של מדרגת עיבוד (10 מ' אורך), שנבנה באבני גוויל במגוון מידות והשתמר לגובה של כארבעה נדבכים (1.5 מ').
 
16. נ"צ 210097/711496. ערמה של אבנים מסוקלות במגוון מידות (1.5×3.0 מ'; 0.3 מ' גובה).
 
17. נ"צ 210200/711321. קיר שמהלכו מעוגל והוא נבנה באבני גוויל (מכלאה? כ-2.5 מ' אורך).