חציבות. ב-39 אתרים תועדו חציבות (אתרים 5–19, 23, 25, 26, 38–40, 42–47, 50–52, 54, 55, 69, 73, 76, 83, 87, 88, 97). רוב האתרים נמצאים בחלקו המזרחי של שטח הסקר, באזורים שנפגעו פחות מעבודות פיתוח וחקלאות בנות זמננו. רוב החציבות באתרים אלה הן כנראה חלק ממחצבות לאבני בנייה. בכמה מהאתרים (אתרים 7, 8) הובחנו תעלות חצובות לניתוק האבנים ובכמה אתרים תועדו ספלולים חצובים (אתר 23).

 
מערות. ב-26 אתרים תועדו מערות (אתרים 3, 21, 22, 27, 32–35, 41, 48, 49, 53, 57, 58, 60, 64–68, 74, 75, 84–86, 89). רוב המערות טבעיות, חלקן גדולות וניכר ששימשו למגורים (למשל, אתר 3 — 1×4×9 מ'; אתר 49 — 1.5×2.5 מ'; איור 5). מקצתן של המערות נחצבו בסלע ופתחן נחסם באבנים (אתרים 33, 34).
 
קבר בנוי. תועד קבר מוסלמי, שנבנה מאבני כורכר מסותתות וקורה בבטון (אתר 108; איור 6).
 
תעלה חצובה. תועדה תעלה חצובה בסלע (אתר 20; כ-15 מ' אורך, 0.25 מ' רוחב), ובה שרידי טיח. נראה שזוהי תעלת מים.
 
גלי אבנים. תועד גל אבנים (אתר 30; כ-2 מ' קוטר), אולי קבר. לידו תועד ריכוז אבנים, חלקן אבני גזית (אתר 31).
 
בור. תועד בור סגלגל, שדופן באבני גוויל במגוון מידות (אתר 61; כ-1.8 מ' קוטר; איור 7). הבור סתום באדמה ופסולת.
 
שרידי יישוב. על גבעה קטנה תועדו שרידי קירות שנבנו באבני כורכר, חלקן מסותתות (אתר 106). נראה כי אלו הם שרידי כפר צ'רקסי ששכן במקום משנת 1860 לערך ולימים ננטש ואוכלס בתושבים ערבים (ח' צ'רקס; ח' א-סרכס). הכפר ננטש בשנת 1948. עוד תועדו במערבו של השטח הנסקר שרידי קיר (כ-1.5 מ' אורך), שהשתמר לגובה של כמה נדבכים, ולידו אבני גזית פזורות (אתר 70).
 
פזורות של חרסים ופריטי צור. ב-30 אתרים תועדו פזורות של חרסים ופריטי צור (אתרים 1, 4, 24, 28, 29, 59, 62, 63, 77–82, 90–96, 99, 100, 102–105, 107, 109, 110). באתר 110 שלרגלי תל זומרה תועד ריכוז גדול במיוחד של כלי צור.
 
 

זרטל א' ומרקם נ' 2000. סקר הר מנשה, כרך שלישי מנחל עירון לנחל שכם. הוצאת אוניברסיטת חיפה ומשרד הבטחון.