ריבועים I4 ,I3 (איורים 3, 4). נחשפו שרידי מבנה, ובהם חדר צר וארוך (L24082; מידות 1.3×6.4 מ'). קירות החדר  (W24076 ,W24075 ,W24064) נבנו באבני גוויל במגוון מידות ובאבנים מסותתות למחצה ולוכדו בטיט; הם השתמרו לגובה שניים-שלושה נדבכים (0.5 מ' גובה מרבי). בחדר נחשפה רצפה עשויה מגיר כתוש וטיח. קיר 24064 השתמר טוב מן האחרים, והוא נבנה על יסוד של אבני גוויל קטנות. ממערב לחדר נחשף קטע מקיר נוסף (W24077; אורך 1.1 מ', גובה השתמרות 0.15 מ'), שתחם כנראה חדר נוסף במבנה. בחפירה שנערכה בשטח זה בשנת 2011 נחשפו מצפון לשרידי המבנה שרידי קיר, כנראה חלק מקיר אורך צפוני של אותו מבנה. בחפירה התגלו שברי כלי חרס המתוארכים לתקופה העבסית (המאות הט'–הי' לסה"נ), ובהם קערות מזוגגות (איור 5: 3, 4), קדרות (איור 5: 5, 6) וצפחת (איור 5: 8).

 
ריבוע I8 (איורים 6, 7). נחשפו שרידי קיר (W24078; אורך 2 מ', רוחב 0.8 מ', גובה השתמרות 0.5 מ'), שנבנה מנדבך אחד של אבני גיר גדולות, חלקן מסותתות, ומעליו נדבך נוסף של אבני גוויל קטנות שלוכדו בטיט. אל הקיר ניגשת מדרום רצפה או תשתית של רצפה (L24083), עשויה מאבנים קטנות שלוכדו בטיט. במרחק של כ-1 מ' ממזרח לקיר נחשפו שתי אבני גזית, כנראה שרידי קיר נוסף. בחפירה בריבוע התגלו שברי כלי חרס המתוארכים ברובם לתקופה העבאסית, ובהם קערות (איור 5: 1, 2) וקנקנים (איור 5: 7).