המערה נחצבה בסלע קירטון (L43 ,L42; מידות 3.2×4.5 מ', 2.3 מ' גובה). בחזית המערה נבנה פתח מבטון ואבנים (0.75×1.6 מ'; איור 3). המזוזה הדרומית היא חלק מקיר (W47; רוחב מרבי 1.5 מ', גובה 2.3 מ'), שנבנה מאבנים בינוניות מהוקצעות. המזוזה הצפונית (W45; רוחב 0.6 מ', גובה 1.6 מ') והמשקוף (W46; אורך 2.15 מ', רוחב 0.6 מ') נבנו מבטון. חלק מתקרת המערה קרס (איור 4). בתוך המערה התגלתה כמות רבה של פסולת בת ימינו וכן שני גושי אבן גדולים שקרסו מהתקרה.

בור המים מרוחק כ-5 מ' מדרום למערה (כ-2.5 מ' רוחב מרבי, 3.3 מ' עומק). הבור נחצב בסלע קירטון רך פרט לפתחו (כ-1.2 מ' קוטר) שנחצב בסלע גיר קשה. חלקו התחתון של הבור מתרחב. בתוך הבור יש פסולת בת ימינו.
שטח החפירה משתרע בתחומי 'בית שרבתי', שנבנה בשנות הארבעים של המאה הכ', ובו שכנו מכולת ותחנת דלק קטנה (גביש וקלינמן תש"מ. עמ' 9). נראה כי המערה ובור המים היו שייכים למתחם זה.
 
 

 

גביש ד' וקלינמן ר' תש"מ. שער ירושלים בדרך הגיא. קתדרה 15: 3–20.