בשנות החמישים והשישים של המאה הכ' הוכשרה הקרקע לחקלאות, כמויות גדולות של קרקע ומסלע נדחקו לכדי סוללות גדולות על ידי כלים מכניים. פעילות זו שינתה את פני השטח בסביבה ומחקה כל עדות לפעילות קדומה.
נמצאו חרסים שחוקים בשטחים נמוכים סמוך לנחל עיון, עדות לסחיפתם, כנראה מהאתרים הסמוכים. לא אותרו שרידים קדומים בשטח שנסקר.