שכבה VII

שרידי היישוב הקדום ביותר נמצאו על אדמת חול סטרילית ולא מהודקת (איור 2; L157 ,L156 ,L152). השרידים זוהו בחתך בדיקה מצומצם בריבוע A3 (איור 3) וכללו מפלסים אחדים של פסולת אנושית שבה כלי חרס מהתקופות הניאוליתית והכלקוליתית. השרידים המאוחרים תוארכו לתקופת הב"ק 1ב'.
 
שכבה VI
בין שכבה VII לשכבה VI הפרידה שכבת פסולת (כ-0.75 מ' עובי). שרידים של שכבה VI זוהו גם בריבוע A2 ובהם חלק מבנה או קיר היקפי שלו מסד אבן (W33/W24), פינה מעוגלת ושתי כניסות, ממזרח ומדרום (W35/W33; איור 4). סמוך לכניסה הדרומית נחשף חלקית מתקן מעוגל בנוי לבני בוץ שתפקודו אינו נהיר (L158; איור 5). המתקן היה מלא בלבני בוץ שרופות ובאפר. בתוך המבנה ומחוצה לו זוהו רצפות מעפר כבוש (L145/L143 ,L142) ועליהן מפוזרים כלי חרס רבים (איור 6).
 
שכבה V
שרידים מצומצמים של השכבה נמצאו בריבועים A/B2 וכללו מבנה או קיר היקפי שלו מסד אבן (W23/W34) ופינה מעוגלת (ר' איור 2). תקופה קצרה יחסית הפרידה בין שרידי שכבה VI לאלה של V, שכן הקירות של שכבה V נבנו הישר על אלה של שכבה VI (איור 7). מפלסי עפר מהודק אחדים נמצאו בתוך המבנה ומחוצה לו (L148 ,L147 ,L135).
 
שכבה IV
שרידי שכבה זו נמצאו בכל ריבועי החפירה וכללו מבנים אחדים שנבנו אך ורק מלבני בוץ ללא מסד אבן (איור 8). לכל השרידים האדריכליים כיוון אחיד ונראה שכולם נבנו על פי תכנית סדורה. בריבוע A2 נחשפה במה עגולה מלבני בוץ (L141); סמוך לה ניצב קנקן גדול שבסיסו שקוע ברצפה (איור 9). סביב פריטים אלה שהיו כנראה בשטח פתוח זוהו שלושה מבנים (1–3). בשטח הפתוח נמצאו מפלסים אחדים, זה על זה (L134 ,L128). לאחד המבנים (1) פינה מעוגלת שנבנתה הישר מעל קיר מבנה קדום משכבה V (ר' איור 2) שנהרס וקירות האבן שלו שימשו מסד לקירות המבנה החדש (איור 10). שרידים חלקיים של קירות אחדים מלבני בוץ (W36 ,W19–W17) בריבועים C2/3 עשויים להצביע על השול הצפוני של מתחם גדול. בריבוע B3 נחשפו שרידי מבנה גדול מאוד (מבנה 3) שתוכניתו אינו ברורה ולו פינה אחת מעוגלת (איור 11). חלק מהקירות במבנה 3 עבים מאוד (לפחות 1.5 מ' עובי).
 
שכבה III
גם שרידי שכבה זו זוהו בכל ריבועי החפירה (איור 12). בוני השכבה יצרו תוכנית חדשה והיו מודעים לבנייה משכבה IV. פה ושם השתמשו בוני שכבה III בקירות שכבה IV כמסד איתן (איור 13) ובמקומות אחרים גולחו הקירות של שכבה IV לצורך הקמת קירות שכבה III. קירות השכבה נבנו מלבני בוץ שלעתים הונחו על מסד חלקי של אבן (איורים 14, 15), אולם לעתים קרובות יותר לא נעשה כלל שימוש במסד אבן. מבנה גדול רב חדרים הוצמד לקטע ממבנה 3 של שכבה IV. הוגדרו שני חדרים (1, 2) אולם נראה שהמבנה המשיך צפונה, מערבה ומזרחה, מעבר לגבולות החפירה. בחדר 1 נתגלה קנקן ניצב שבסיסו שקוע ברצפה (L115; איור 16) ובחדר 2 זוהו שתי רצפות עוקבות (L133 ,L114).
בחפירה הקודמת בריבוע הצפוני (חדשות ארכיאולוגיות 123) נחשף שטח גדול מרוצף באבני גוויל וביניהן אבנים אחדות שטוחות שייתכן ששימשו בסיסי עמודים. בחדר 1 של המבנה הגדול בשכבה III (ר' איור 12) נחשף פתח רחב מאוד לשטח המרוצף הפתוח.
בריבוע C3 נחשף תנור או כבשן כלי חרס. מצפון למתקן תעלה ליניקת אוויר מחדר הצריפה שהיה בנוי לבני בוץ (איור 17). פתחים אחדים בגג חדר הצריפה (איור 18) אפשרו לאוויר החם לעבור לחדר העליון שלא השתמר, שם עמדו כלי החרס לצריפה. לא נמצא עמוד תומך לתקרת החדר התחתון. במתקן עצמו ובסביבתו הקרובה לא נמצאה פסולת צריפה וייתכן אם כך שזהו תנור ולא כבשן כלי חרס.
 
שכבה II
שרידי שכבה זו נמצאו רק בחלק הדרומי-מערבי של שטח החפירה ונחשפו בו מפלס עפר מהודק (איור 12; ריבוע L106 ;C2) וקירות מלבני בוץ ללא מסד אבן (W5–W3) שתוכניתם אינה ברורה. נראה ששכבה II הוקמה לאחר ששכבה III נעזבה.
 
שכבה I
נחשפה שורה של אבני גוויל בינוניות (W1) בקצה המזרחי של ריבועים C/B (איור 12). אף ששריד זה אינו קשור לשרידי יישוב מתוארכים, נראה שהיה חלק מיסודות של מבנה גדול שנהרס קודם לחפירה. לא נמצאו כל מפלסי חיים הקשורים לקיר זה.
 
כל החפירות הקודמות ביישוב הברונזה הקדומה בלוד נערכו בשולי היישוב ואילו בחפירה הנוכחית נבדקה לראשונה הסטרטיגרפיה במרכז היישוב והתקבל פרופיל סטרטיגרפי מלא של ההתיישבות בברונזה הקדומה. שרידי הברונזה הקדומה משכבות VIIII מעידים על התיישבות אינטנסיבית שכללה בנייה בקנה מידה גדול בשכבות IV ו-III ומצביעה על תוכנית מכוונת. לחשיפת כבשן הקרמיקה או התנור בעל שני המפלסים מתקופת הב"ק 2 יש עד עתה מקבילה אחת בלבד מתל פארעה צפון, שם נחפר מתקן דומה (de Vaux 1955: Figs. 9, 10, Pl. 9), שיש בו עמוד תומך בחדר התחתון.
 
 

   
קפלן י'. תשל"ז. שרידים ניאוליתיים וכאלקוליתיים בלוד. ארץ ישראל י"ג, ע"מ 57–75.
de Vaux R. 1955. La Cinquième Campagne de Fouilles à Tell el-Farah, près Naplouse. Revue Biblique 62:541–589.