בסקר נבדקו מחדש גבולותיה של ח' באט אל-ג'בל וסומנו עשר נקודות בולטות (איור 1).

1. זוג בריכות חצובות.
2a. שרידי מבנה (15×25 מ') מאבני גזית גדולות, רובן לא באתרן.
2b. שרידי מבנה מצפון.
3. מבנה שלו 'יסודות מורמים' – שיטה שבה חדרי המבנה נחצבו בסלע ותוואי הקירות הושאר כמסד בולט מעל הרצפות ושימש תבנית לבניית הקירות בהמשך. בקרבת המבנה נמצאו ערמות אבני גזית.
4. פריטי אדריכלות גדולים, בהם סף או משקוף, ולצדם קטע של 'יסוד מורם'.
5. ריכוז מבנים ועליהם טרסות חקלאיות. נמצאו פינת מבנה ובור מים.
6. כותרת של עמוד בסגנון קורינתי מנוון, שעליה הודבקו בטיח חרסים בדגם עלי אקנטוס.
7. 'יסודות מורמים' של מבנים. בטרסה סמוכה אבני גזית רבות.
8. ריכוז מבנים, שלהם 'יסודות מורמים', בשטח פתוח, שלא נפגעו מפעילות חקלאית מודרנית; השתמרותם טובה.
9. קיר מאבני גזית מכוסה בטרסה מודרנית, שבה נמצא שבר של בתולת בית בד. ממערב בור מים.
10. חצר חצובה ושרידי 'יסודות מורמים'.
בשנת 2005 נערך סקר משלים והתגלו בו שתי גתות ובאר נוספות (איור 1; מסומנות בשחור).
 
  
למרות הפגיעות באתר, ח' באט אל-ג'בל הוא אחד האתרים הגדולים והשמורים מן התקופה הביזנטית בגליל המערבי; תחום השתרעותו סומן בתוכנית המתאר של שלומי כפארק ארכיאולוגי.