בצפון החפירה (ריבועים 6, 7) נחשפו חלקים משלושה חדרים (L510 ,L506 ,L505; איור 4): במזרח ריבוע 7 נחשף חלק מחדר (1.6×6.0 מ') מרוצף באבני כורכר (L510), תחום בשלושה קירות (W105 ,W104 ,W103) שגובהם נדבך אחד, בנויים משתי שורות אבנים במגוון גדלים שחלקן מונחות בטכניקת ראש ופתין, ומושתתים על יסוד מאבנים. החדר נמשך מזרחה; ממערב, צמוד לו, נחשף חלק מחדר נוסף (L506; מידות 2.5×4.5 מ') שנמשך מערבה, תחום בשלושה קירות (W106 ,W105 ,W104), ובמרכזו חלק מריצוף אבן (1.0×1.5 מ'); מדרום לחדר, בריבועים 6, 7, נחשף קטע של ריצוף אבן (1.0×1.2 מ') הניגש לקיר 106, כנראה חלק מחדר נוסף שלא השתמר (L505).

במרכז החפירה (ריבועים 4, 5) נחשפו שרידי קיר (W102; אורך 2.8 מ', רוחב 0.6 מ') שכיוונו מזרח–מערב, בנוי נדבך אחד של אבני גוויל ומושתת על אדמה שחורה מהודקת. צפונית לו נחשף משטח מהודק מאדמה ומאבנים קטנות המפוזרות ללא סדר (L519 ,L504).
בריבועים 3, 8, 9 לא נמצאו שרידים.
בדרום שטח החפירה (ריבועים 1, 2) נחשף קטע מתוואי של דרך (L508; רוחב 5 מ', עומק 0.4 מ'; איור 5), שכיוונה צפון-מערב–דרום-מזרח, מרוצפת באבני כורכר ובחרסים ותחומה מדרום בקיר (W100), שנבנה משתי שורות אבני כורכר ומילוי אבנים קטנות בגובה נדבך אחד. מצפון תחומה הדרך בקיר אבני כורכר (W101) שחלקן מסותתות, גובהו נדבך אחד. שני הקירות מושתתים על יסוד בנוי מאדמה קשה ומאבני כורכר במגוון גדלים.
30 מ' לדרום-מזרח נחפר בור לבדיקת תוואי הדרך (ר' איור 2) ונחשף קטע נוסף שלה (L520; מידות 1.5×2.0 מ'; איור 6).
כלי החרס שנמצאו מתוארכים לתקופה הרומית (המאות הא'–הב' לסה"נ), ובהם שפות של קערות טרה סיגילטה מזרחית (איור 1:7, 2, 4), שפת קדרת טרה סיגילטה קפריסאית (איור 3:7), שפת פך (איור 5:7), שפות קנקנים (איור 6:7–10) ושפת אמפורת יבוא (איור 11:7).
 
שרידי המבנה והדרך מתוארכים לתקופה הרומית (המאות הא'–הב' לסה"נ) ומעידים על התפשטות היישוב המבוסס בתל דור לכיוון רכס הכורכר שממזרח לו בתקופה זו.