הסקר נערך ממערב לכביש 358, כ-500 מ' מדרום לחורבת רימון, בשתי גדות נחל רימון. לא נמצאו שרידים קדומים.