בריבוע 1, סמוך לפני השטח, נחפרו אבני גוויל קטנות ששימשו יסוד לקיר אבן מתעקל (W202; איור 2) שנחפר גם בריבוע 2; בקצהו הצפוני כנראה יצר פינה עם קיר נוסף שממנו השתמרו אבנים אחדות. בחפירת חתך מדרום לקיר 202, נחשף יסוד קיר קדום רחב (W203; כ-1.5 מ' אורך חשיפה, 1.4 מ' רוחב) שהשתמר לגובה שלושה נדבכים. צפונית-מזרחית לקיר 203 נחשפה תעלת שוד (W108) שהמשכה מחוץ לשטח החפירה.

בריבוע 2 נחשפו בחתך בדיקה שנחפר לאורך קיר 202 שרידי רצפת גיר כתוש בשלושה קטעים קטנים (L109; איור 3).
בריבוע 3 זוהו בחתך בדיקה בפינה הדרומית-מערבית שני שלבים: בשלב הראשון הונחה רצפת טיח (L115) שהמשכה נראה בחתך המחיצה, אך לא בריבוע 2, ונראה שבשלב השני נבנה על הרצפה קיר שאחת מאבניו השתמרה באתרה. אל אבן זו ניגשה מצפון-מערב רצפת טיח (L111) שהונחה על הרצפה הקדומה. בין שתי הרצפות נחפר מילוי אדמה דק.
בריבוע 4 זוהו בחתך בדיקה בפינה הדרומית-מזרחית שלושה שלבים: בשלב הראשון נבנה קיר (W201; איורים 4, 5) בנוי אבני גזית בפן החיצוני אבני גוויל קטנות בפן הפנימי. הקיר השתמר לגובה עד שני נדבכים שהונחו על יסוד בנוי אבני גוויל ונמשך מזרחה אל מחוץ לשטח הריבוע. בקיר פתח שממנו השתמרה מזוזה צפונית-מזרחית. נחשפה רצפת טיח (L114) שניגשה אל הקיר מדרום-מזרח. בשלב השני יצאה הרצפה משימוש ועליה נבנה קיר (W204) שהשתמר לגובה נדבך יסוד אחד ונראה בחתך הצפוני-מזרחי; הקיר ניגש אל קיר 201 וכנראה בנייתו נועדה לחלק את החדר לשניים. בשלב השלישי הורחב שטח החדר, קיר 204 פורק ומעליו הונחה רצפת טיח (L105) שניגשה אל קיר 201. מצפון לקיר 201 נחפרו שרידי מתקן עגול שהשתמר במחציתו; דופנותיו בנויות אבני גוויל מוחלקות שהשתמרו לגובה נדבך אחד. אל המתקן ניגשה ממזרח רצפת טיח אפורה (L113).
בחפירה נמצאו חרסים המתוארכים לתקופה האסלאמית הקדומה ובהם קערה מזוגגת שקוף על לבן (איור 1:6), סיר בישול (איור 2:6), קנקנים מטיפוס זיר (איור 3:6, 4) ופכים מעוטרים (איור 5:6, 6) מן המאות הי'–הי"א לסה"נ; ספל (איור 7:6), פכית (איור 8:6) ונר (איור 9:6) מן המאות הט'–הי' לסה"נ. בחפירת פני השטח נמצא שבר מקטרת עות'מאנית מן המאות הי"ט–הכ' לסה"נ (איור 10:6).
על פני השטח נמצא פריט צור עם שקערורית על הגחון שהופקו בטכניקת לבלואה מהתקופה הפליאוליתית התיכונה.