גת א' (איור 2). משטח הדריכה רבוע (לוקוס 11; 4.0 × 4.0 מ'; 0.45-0.05 מ' גובה הדפנות). בשוליו נותרו סימנים של תעלות החציבה, ובמרכזו נמצא שקע (לוקוס 18; 0.8 × 1.1 מ', 0.14 מ' עומק), ככל הנראה טבעי, אולי ה'תפוח' המשנאי, ששימש לריכוז הזגים לצורך סחיטה נוספת בעזרת משקולת. בפינתו הצפונית של המשטח נחצבו שתי תעלות צרות ורדודות (לוקוסים 19, 20; 0.6 מ' אורך, כ-1 ס''מ עומק) שהוליכו את התירוש אל עבר בור השיקוע (לוקוס 14; 0.60 × 0.65 מ', 0.25 מ' עומק) שבפינה הצפונית-מערבית של משטח הדריכה. בפינה המערבית של הבור נחצבה גומת שיקוע קטנה (לוקוס 17; 0.2 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק). בור האיסוף (לוקוס 15; 1.1 × 1.4 מ', 1.0 מ' עומק) נחצב כ-0.2 מ' ממערב לבור השיקוע. אין נקב המחבר ביניהם; זרימת התירוש נעשתה רק כאשר התמלא בור השיקוע ועלה על גדותיו. בדופנותיו של בור האיסוף וברצפתו נותרו קטעים של שכבת טיח עבה (עד 15 מ''מ עובי) בגוון לבן-אפרפר. במרכז הדופן הצפונית-מערבית, בעומק של כ-0.5 מ' משפת הבור, הותקנה בעת החציבה בליטה (0.15 × 0.30 מ') שנועדה לסייע בירידה אל קרקעית הבור. בפינה מזרחית של רצפת הבור נתגלתה גומת שיקוע (לוקוס 26; 0.5 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק).

במרחק 1.8 מ' מדרום-מערב למשטח הדריכה נמצא ספלול (לוקוס 13; 0.30 מ' קוטר, 0.25 מ' עומק), ובמרחק של 1.2 מ' מצפון לבור השיקוע נמצא ספלול נוסף (לוקוס 27; 0.15 מ' קוטר, 0.07 מ' עומק). נראה שהם קדמו לגת וייתכן כי לפחות הגדול מהם נוצל כשקע להצבת קנקן בעת עבודת הגת.

 

גת ב' (איור 3) נחשפה במרחק של כ-18 מ' מדרום לגת א'. משטח הדריכה כמעט רבוע (לוקוס 21; 2.0 × 2.3 מ', 0.45-0.05 מ' גובה הדפנות). סמוך למרכזו נמצא שקע מלבני רדוד שמהותו אינה ברורה. בור השיקוע (לוקוס 22; 0.6 × 0.7 מ', 0.4 מ' עומק) חצוב מצפון למשטח הדריכה וביניהם מחברת תעלה חצובה (לוקוס 25; 0.3 מ' אורך, 0.1 מ' עומק). במרכז הדופן המערבית של הבור נחצב מרזב צר (לוקוס 24; 0.17 מ' קוטר; 0.1 מ' רוחב), שדרכו זרם  התירוש אל בור איסוף בעל מתאר פעמוני (לוקוס 23; 0.6 מ' קוטר עליון, 1.4 מ' קוטר תחתון; 2.0 מ' עומק). בחלקה הדרומי של רצפת הבור נחצבה גומת שיקוע (לוקוס 28; 0.8 מ' קוטר, 0.2 מ' עומק).

 

הגדרה (W1; איורים 1, 2) מרוחקת כ-2.5 מ' ממערב לגת א', ואפשר להבחין בשרידיה הנמשכים לאורך כ-150 מ', בכיוון דרום-מזרח–צפון-מערב, במורד המדרון התלול; בתחתיתו מתחברים אל הגדרה שני קירות עיבוד (W3, W2). הגדרה (0.8 מ' רוחב) בנויה משני פנים של אבני גוויל מהוקצעות קמעה, שביניהן הונחו אבנים קטנות כמילוי. בחתך בדיקה שנעשה בקיר סמוך לגת א' הובחן נדבך אחד בלבד. על פי מיקום הקיר ומבנהו דומה כי שימש גבול בין חלקות חקלאיות; לא נמצא כל קשר בין הקיר לבין הגתות.