1 (נ"צ 182111/581281). מערת מגורים חצובה בסלע קירטון על הגדה הצפונית של נחל כרכור, פתחה מלבני (1.5×2.0 מ') ולה חלל אחד (5×6 מ').
2 (נ"צ 181385/580942). בור מים חצוב בסלע קירטון שפתחו שופץ בימינו.
3 (נ"צ 180729/581663). שרידי מבנה מלבני שלו קירות מסיביים.
4 (נ"צ 180968/581549). בור מים חפור בקרקע לס, מדופן באבני שדה (כ-5 מ' קוטר); חלקו העליון ופתחו נהרסו והתמוטטו לתוך הבור.
5 (נ"צ 18101/58147). בור מים חפור בקרקע לס, מדופן באבני שדה. סמוך לפתח הבור התגלו שרידי שוקת, חצובה חלקית בסלע ובנויה מאבני שדה.
6 (נ"צ 180997/581492). שרידי קירות ומבנים מלבניים פרוסים בשטח (כ-40×40 מ').
7 (נ"צ 181301/580972). שרידי קיר בנוי מאבני שדה מסותתות למחיצה.
8 (נ"צ 181222/580904). מבנה (5×15 מ') ולו שלושה חדרים בשורה, בנוי מאבני קירטון מסותתות למחצה.
9 (נ"צ 181100/580721). שרידי בנייה של כמה מבנים בשטח (כ- 40×40 מ'), בנויים מאבני שדה לא מסותתות.
10 (נ"צ 181123/580706). מתחם ובו שני בורות מים וממערב מערת מגורים. פתח המערה בנוי מאבני שדה, חלקן מסותתות. פתחי בורות המים התמוטטו. סביב המתחם זוהה קיר בנוי מאבני שדה לא מסותתות.
11 (נ"צ 180996/580940). שרידי מבנה רבוע (10×10 מ') בנוי מאבני שדה לא מסותתות.
12 (נ"צ 180990/581127). שומרה רבועה (4×4 מ') שקירותיה בנויים מאבני שדה מסותתות למחצה; השומרה כוסתה חלקית בערימת סיקול.
13 (נ"צ 180930/581209). שרידי קירות של כמה חדרים פרוסים בשטח (כ-40×40 מ'); כנראה היו שייכים למכלול אחד.
14 (נ"צ 180721/580688). שרידי קירות פרוסים בשטח (כ-20×20 מ'); כנראה היו שייכים למבנה שלו כמה חדרים.
15 (נ"צ 180674/580459). שומרה מלבנית (3×5 מ') בנויה מאבני שדה לא מסותתות.
16 (נ"צ 180736/580384). שומרה מלבנית (5×8 מ') בנויה מאבני קירטון מסותתות למחצה.
17 (נ"צ 180797/580428). שרידי כמה מבנים וקירות פרוסים בשטח (כ-50×60 מ'); הקירות בנויים מאבני שדה לא מסותתות.
18 (נ"צ 180692/580213). בור מים חצוב בסלע שפתחו בנוי מאבנים מסותתות (0.4×0.4 מ').
19 (נ"צ 181111/581531). שלושה גלי אבנים יוצרים מבנה בצורת ׳ח׳ שפתחו במזרח.
20 (נ"צ 182231/581060). שומרה רבועה (4×4 מ') בנויה מאבני שדה לא מסותתות.
21 (נ"צ 180501/580414). שרידי קירות וגלי אבנים פרוסים בשטח (כ-20×50 מ').