מערות (1, 2, 15). מערה 1 (נ''צ 184391/609665), מערת מגורים ובה שני מרחבים מופרדים בקיר בנוי מאבני גוויל. מערות 2 ו-15 (נ"צ 184573/609672, 184677/609242 בהתאמה) טבעיות ולא נמצאו בהן שרידים קדומים.
 
גת (3; נ"צ 184567/609697). גת חצובה בסלע ולה משטח דריכה ובור איגום עגולים.
 
שרידי מבנים (4, 5, 11–14). מבנה 4 רבוע (5×5 מ'; נ"צ 184420/609619), בנוי מאבני גוויל, ייתכן שהיה שומרה. למבנה 5 (נ"צ 184245/609541) שישה חדרים, קירותיו בנויים מאבני גוויל ומתחתיו הובחנה מערת מגורים. מבנים 11 ו-14 רבועים (6×6 מ' כל אחד; נ"צ 184743/609474, 184590/609184 בהתאמה), קירותיהם בנויים מאבני גוויל והם נמצאו מלאים באבנים קטנות. ייתכן שהיו מגדלי שדה, שנהרסו וכוסו בערימת סיקול. מבנה 12 מסיבי (30×30 מ'; נ"צ 184809/609397), קירותיו עבים (1.0–1.5 מ' עובי) והוא מחולק לכמה מרחבים. מבנה 13 (נ"צ 184861/609438) נמצא על ראש גבעה וקירותיו מסיביים (1.5 מ' עובי).
 
מדרגות עיבוד חקלאיות (6, 7; נ"צ 184381/609833, 184380/609799 בהתאמה). שתי מדרגות עיבוד מסיביות שלכל אחת קיר תמך (20 מ' אורך, 1 מ' רוחב, 2 מ' גובה) בנוי מאבני גוויל גדולות (0.6–1.0 מ').
 
מחצבה (8; 6×6 מ'; נ"צ 184364/609836) שדופנותיה ניצבות ועליהן סימנים של חציבה וניתוק של אבני בנייה.
 
ספלולים (9, 10; נ"צ 184303/609844, נ"צ 184740/609494 בהתאמה). שני ספלולים חצובים בסלע; אחד חצי עגול (0.3 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק) ושני עגול (0.4 מ' קוטר, 0.3 מ' עומק).
 
 

 
דגן י' 1992. מפת לכיש [98] (סקר ארכיאולוגי של ארץ ישראל). ירושלים.