שכבה VI

ריבוע A (איור 4). התגלו שרידים של קיר (W10) ורצפה (L111 ,L107). הרצפה ניגשת אל הקיר, ונראה כי הם חלק ממבנה מגורים. קיר 10 הושתת על אדמה חומה סטרילית ונבנה באבני גזית מגיר; הוא השתמר לגובה שני נדבכים. הקצה המזרחי של הקיר ישר ומסותת, ונראה כי הוא חלק ממזוזת פתח, שנהרסה בעת בנייה בתקופה העבאסית (שכבה IV; להלן). הקיר נמשך למערב אל מחוץ לתחום החפירה. הרצפה עשויה מאדמה כבושה, אפר ואבנים קטנות. על הרצפה ניכרים שרידים של מוקדי שרפה. מעל הרצפה התגלו הצטברות אדמה ושברי כלי חרס (L102), ובהם קערות וקנקנים המתוארכים לתקופה הביזנטית.
 
ריבוע B. מעל שכבה של אדמה סטרילית נחשפה הצטברות של אדמה בצבע אפור בהיר (L110; עובי כ-1 מ'), שמעורבים בה אבנים קטנות וחרסים מהתקופה הביזנטית.
 
שכבה IV
ריבוע A. נחשפו שרידים של שלושה קירות (W15–W13) ורצפה (L104). הרצפה ניגשת מצפון אל קירות 13 ו-15; נראה כי שלושת הקירות והרצפה הם חלק מאותה יחידה אדריכלית. שלושת הקירות נבנו על השרידים משכבה VI מאבני גיר מהוקצעות; הם נמשכים אל מחוץ לתחום החפירה. מקיר 13 נחשפו רק שתי אבנים. קיר 14 השתמר לגובה שני נדבכים. חלקו המערבי שולב בקיר 13 ויחד הם יוצרים זווית ישרה. קיר 15 השתמר לגובה של נדבך אחד. חלקו המזרחי שולב בקיר 13 ויחד הם יוצרים זווית ישרה. רצפה 104 עשויה מאדמה כבושה, שמעורבים בה אבנים קטנות והרבה שברי כלי חרס, ובהם קערות וקנקנים מהתקופה העבאסית.
 
ריבוע B (איור 5). התגלו שרידים של שני קירות היוצרים פינה (W12 ,W11) ורצפה (L103). הרצפה ניגשת אל הקירות מצפון, ונראה כי הם חלק מאותה יחידה אדריכלית; הקירות יוצאים אל מחוץ לתחום החפירה. הקירות הושתתו על הצטברות אדמה מהתקופה הביזנטית (שכבה VI), והם נבנו באבני גזית מגיר. קיר 11 השתמר לגובה נדבך אחד ואילו קיר 12 השתמר לגובה שני נדבכים. רצפה 103 עשויה מאדמה כבושה, שמעורבים בה אפר רב, אבנים קטנות, חומר לבנים וחרסים שתוארכו לתקופה העבאסית. קירות 11 ו-12 כוסו ברבדים של אדמה אפורה ואפר, שמעורבים בהם חרסים מהתקופה העבאסית (איור 6).