בדרומו של שטח החפירה התגלתה מחצבה (L100; איור 3). בשטחה התגלה בור חצוב דמוי ר, שרק חלקו העליון חשוף (1.2 מ' עומק עד לאדמת המילוי; איור 4); הוא לא נחפר בשל התנגדות של 'אתרא קדישא'. בכל אחת מדפנות הבור ניכר קצה של פתח קשות, שהוליך אל חלל חצוב בסלע. חללים אלה סתומים באדמה ובמפולות מתקרת הסלע. הובחן כי הפתחים במזרח ובצפון נחצבו ברישול ואילו הפתחים במערב ובדרום נחצבו בקפידה. כן, הפתחים במערב ובדרום נמוכים משני הפתחים האחרים. נראה כי ארבעת הפתחים לא נחצבו בו זמנית. ייתכן שהבור והפתחים בו הם חלק ממכלול קבורה או חלק מקולומבריום דמוי צלב האופייני לשפלת יהודה. בשטח המחצבה התגלה שבר קערה מחופה אדום מטיפוס LRC, המתוארכת לסוף המאה ו'–ראשית המאה הז' לסה"נ (איור 5: 2).

במרחק כ-5 מ' ממערב למחצבה נחשף קטע מגדרה חקלאית (W2; אורך 6 מ', רוחב 0.7 מ'; איור 6), שנבנתה על הסלע מאבני גוויל והשתמרה לגובה מרבי של שני נדבכים (0.5 מ'). לצד הקיר התגלה ממצא קרמי, המתוארך ברובו לתקופה הביזנטית וכולל שפת קערה מחופה אדום מטיפוס LRC (איור 5: 1), המתוארכת לאמצע המאה הו' לסה"נ, קדרה שלה שפת מדף מעוטרת בעיטור גלי (איור 5: 3), קנקן פערור (איור 5: 6), קדרה שלה שפה בולטת החוצה (איור 5: 8) וקנקן שלו שפה מעובה החוצה (איור 5: 10). כן התגלו בממצא הקרמי קערה שלה שפה מעובה כלפי חוץ (איור 5: 7), המתוארכת לשלהי תקופת הברזל, וקנקן שלו שפה מופשלת החוצה וצוואר ארוך (איור 5: 11), המתוארך לתקופה הרומית קדומה.
בצפונו של שטח החפירה, במרחק כ-25 מ' מצפון-מערב לגדרה 2, נחשף קטע מגדרה חקלאית רחבה (W1; רוחב 2.5 מ', גובה 1.3 מ'; איורים 7, 8), שהמשכה ניכר על פני השטח לאורך מאות מטרים. הגדרה נבנתה לאורך דרך עפר, המוליכה לבית נטיף, והיא תחמה את השדות שממערב לה. בחתך בדיקה שנערך לרוחב גדרה 1 הובחן כי היא נבנתה על שכבה דקה של אדמת חרסית, משני פנים חיצוניים של אבני גיר מסותתות ובתווך מילוי של אבני גוויל במגוון מידות, כנראה אבנים שסוקלו מן השדות הסמוכים. במילוי שבגדרה 1 התגלו פריטים בני זמננו. בתחתית המילוי התגלו חרסים מהתקופה העות'מאנית, ובהם ספל פורצלן שעוטר בעיטור צמחי כחול (איור 5: 4). ספל מטיפוס זה ממשיך את ספלי הקפה הנפוצים בתקופה העות'מאנית ומאוחר יותר (ATIQOT 31:129–136, Pl.III:5a, 5b). כן התגלו במילוי שני קנקנים האופייניים לתקופה העות'מאנית (איור 5: 12, 13). צדה המזרחי של גדרה 1 נבנה על גדרה חקלאית קדומה יותר (W3; איורים 9, 10). גדרה 3 נבנתה על הסלע משתי שורות של בולדרים גדולים ואבנים מסותתות בשימוש משני. הממצא הקרמי שהתגלה על הסלע כולל שפת קנקן מהתקופה הביזנטית (איור 5: 9) ושפת צלחת מעוטרת בצבע כחול מהתקופה העות'מאנית (איור 5: 5).
 
שטח החפירה היה חלק מאזור חקלאי נרחב. הגדרות שהתגלו בחפירה תחמו חלקות עיבוד. גדרות 2 ו-3 נבנו, על סמך הממצא הקרמי, בתקופה הביזנטית ואילו גדרה 1 נבנתה כנראה בתקופה העות'מאנית והמשיכה לשמש עד ימינו. בקרבת מקום נחפרו לאחרונה שתי בארות ששופצו בתקופה העות'מאנית והמשיכו לשמש עד לעת האחרונה (הרשאה מס' 6485-A). שיפוץ הבארות מלמד כי בתקופה העות'מאנית התקיימה בסביבה פעילות חקלאית מוגברת.