בשטחים A (נ"צ 215736-42/628054-9) ו-B (נ"צ 215757-66/628079-88) התגלה שפע של חרסים ואבני שדה מפוזרות. בשטח A נפתח ריבוע אחד (4×4 מ') ובשטח B נפתחו שני ריבועים (5×5 מ'). לאחר הסרת שכבת העפר העליונה נתגלה רובד של חרסים ואבני גוויל אחדות הישר מעל הסלע הטבעי. הם אינם באתרם ונסחפו לשטח.

 
בשטח C (נ"צ 215818-24/627992-7) תועדו שני קירות (W2 ,W1; איור 2) היוצרים פינה של חלקה חקלאית. קיר 1 בנוי בכיוון צפון-מזרח–דרום-מערב משתי שורות של אבני גוויל גדולות שביניהן ליבה (1.5 מ' רוחב) של אבנים קטנות. קיר 2 בנוי בהתאמה לקיר 1 משורה אחת של אבני גוויל בינוניות. בפינת שני הקירות נפתח ריבוע חפירה (4×4 מ'). לאחר הסרת רובד סחף (0.5 מ' עובי) נחשף הסלע הטבעי (איור 3). נמצאו מעט חרסים.
 
בשטח D (נ"צ 215853-8/628015-20) נחשפו שני קירות בנויים בהתאמה (W8 ,W7; איור 4), שיצרו פינה של חלקה חקלאית, בדומה לשטח C. קיר נוסף (W9) מפינת החלקה דרומה היה בנוי משתי שורות של אבני גוויל גדולות וביניהן ליבה של אבנים קטנות. בצד הפנימי של פינת שני הקירות הובחנה ערמת סיקול (3×4 מ'; איור 5). בחתך בדיקה קטן (2×2 מ') שנחפר בשכבת מילוי אבנים עד הסלע (1.5 מ' עומק; איור 6) נמצאו חרסים אחדים שחוקים שתוארכו לתקופות הביזנטית והעות'מאנית.
 
בשטח E (נ"צ 215766-72/628041-6) נחשפה ערמת סיקול גדולה (3.5×4.0 מ') שניגשה לצד הדרומי של קיר טרסה (W6; איור 7). הערמה נתמכה במערב בקיר (W3) שנבנה מאבני גוויל גדולות והשתמר לגובה של ארבעה נדבכים (איור 8). חתך בדיקה קטן (1.0×2.5 מ', 1.5 מ' עומק) נחפר מראש ערמת הסיקול ועד לסלע (איור 9). בקטע הדרומי של הערמה נחשף שריד של קיר תמך (W4). קטע קטן של קיר נוסף (W5) נבנה לתמיכה אפשרית לפן הדרומי של קיר W4 (איור 10). בערמה נתגלו חרסים שחוקים מאוד שרובם תוארך לתקופה הביזנטית, אולם נמצאו גם שברי גוף אחדים ממשפחת 'Handmade Geometric Painted Ware' האופייניים לתקופה הממלוכית.
 
בחפירה נחשפו קירות טרסה (שטחים E–C), חלקות חקלאיות עתיקות (שטחים D ,C) וערמות סיקול (שטחים E ,D). אופי פריטים אלה ושפע מקורות המים בשטח מעידים על פעילות חקלאית נרחבת באתר. קירות טרסה הם הפריט הארכיאולוגי הנפוץ באזור ההררי של דרום הלבנט. הקירות שימשו מחסום לסחיפת מים וכן ליצירה ולסימון חלקות חקלאיות ובעלות על הקרקע. ערמות הסיקול הן ריכוז של איסוף אבנים במהלך עבודת האדמה וגודלן משקף את משך הזמן שבו עובדו השדות. במקומות אחדים, כפי שניתן לראות בקירות W1 ו-W9, נאספו אבנים קטנות מהשדות ונערמו לשמש מילוי להקמת קירות שדה.
תיארוך הפריטים שנתגלו בחפירה קשה שכן ממצא החרסים הדל הוא ממכלולים שאינם חתומים.
מרבית החרסים בכל שטחי החפירה תוארכו לתקופה הביזנטית, לפיכך אפשר אולי להציע ששטחי החפירה היו בשימוש חקלאי למן התקופה הביזנטית ועד לתקופה העות'מאנית.