נחשפו שני קירות תמך של מדרגות עיבוד המקבילים זה לזה (W11 ,W10). קיר 10 (8 מ' אורך חשיפה; איור 3) נבנה על מילוי של אדמה חומה (0.4 מ' עובי) שנבנה על סלע האם בכיוון כללי מזרח–מערב משורה אחת של אבני שדה בינוניות וקטנות. הוא השתמר לגובה חמישה-שישה נדבכים; חלק מאבניו נפלו לכיוון צפון. המשכו של הקיר למזרח ולמערב ניכר על פני השטח מחוץ לתחום החפירה לאורך של כ-18 מ'. קיר 10 תומך מדרגת עיבוד שמשתרעת מצפון לו.

קיר תמך 11 התגלה במרחק של כ-2 מ' מצפון לקיר 10 (W11; איור 5), והוא נבנה הישר על סלע האם בכיוון כללי מזרח–מערב משורה אחת של אבני שדה בינוניות וקטנות; הוא השתמר לגובה נדבך אחד או שניים. מצפון לקיר התגלתה מפולת של אבני שדה בינוניות שמקורן כנראה בקיר.
מדרום לקיר 10, מעל קיר 11 וכן מצפון ומדרום לקיר 11 התגלו מילויי אדמה חומה מעל סלע האם (L154 — עובי 0.7 מ'; L155 — עובי 0.3–0.4 מ'; L156 — עובי 0.35 מ'); במילויי האדמה שמצפון לקיר 10 מעורבות אבני שדה. במילוי 155 התגלו חרסים המתוארכים ברובם לתקופת הברונזה התיכונה 2, ובהם סיר בישול (איור 4: 2) וקנקנים (איור 4: 5, 6), וכן שבר של כלי מתכת (ראש איזמל? איור 6: 1) ושלושה כדורי רובה מברונזה (1.4 ס"מ קוטר) שהתגלו סמוך ליסוד קיר 10 וזמנם כנראה התקופה העות'מאנית. במילויים 154 ו-156 שמשני צדי קיר 11 התגלו חרסים מתקופת הברונזה התיכונה 2, ובהם קערה (איור 4: 1), קנקנים (איור 4: 3, 4) ופך (איור 4: 7), וכן שבר של כלי מתכת (ראש איזמל? איור 6: 2) וראש מרצע ממתכת (איור 6: 3). במילוי 154 התגלה שבר קנקן מתקופת הברזל 1 (איור 4: 8). נראה כי החרסים הקדומים נסחפו לאתר ממקום גבוה יותר. אפשר שכדורי הרובה מהתקופה העות'מאנית שהתגלו סמוך ליסוד קיר 10 מלמדים שהקיר נבנה או שוקם בתקופה זו.
 
קירות המדרגה שנחשפו באתר הם חלק ממערכת חקלאית מפותחת שהוקמה במדרונות הגבעה, והייתה קשורה ליישוב ששכן בח' עדאסה שבראש הגבעה למן תקופת הברונזה התיכונה 2.