1. רוגם (נ''צ 200804/536056). בשטח מישורי, קרוב למדרון הדרומי-מזרחי של המכתש הגדול, נמצא רוגם מלבני (3.0×1.5 מ') הבנוי מאבנים בינוניות (0.3–0.4 מ'), כנראה קבר של נוודים.

2. מתקן (נ"צ 200546/535917). המתקן סגלגל (2.0×1.2 מ') ובנוי משורת אבנים קטנות (0.2 מ').
3. אתר חניה (נ"צ 200457/535881). האתר נמצא על הגדה הצפונית של אחד מיובלי נחל ממשית. בתחום האתר (30×20 מ'; איור 2) נמצאו שרידי קירות בנויים מאבנים גדולות ובינוניות (0.3–0.6 מ'), שני מתקנים מרובעים (0.6×0.4 מ') ושני רגמים (1.5 מ' קוטר).
4. רוגם (נ"צ 200367/535370). הרוגם עגול (1.2 מ' קוטר) ובנוי מאבנים בינוניות (0.2–0.3 מ').
5. שדה רגמים (נ"צ 200557-76/535897-908). על הגדה הדרומית של אחד מיובלי נחל ממשית, כעשרה מטרים מדרום למתקן 2, נמצא שדה רגמים (כ-30×20 מ'). בחלק המזרחי של השדה נמצאו שני רגמים (2 מ' קוטר) הצמודים זה לזה. השדה תחום מצדו המערבי והצפוני בקירות הבנויים מאבנים גדולות (0.4–0.5 מ').
 
השרידים שנמצאו – אתרי חניה קטנים, מתקנים ספורים ורגמים – אופייניים להתיישבות באזורים המדבריים של הנגב.