החפירה בעונה זו הוגבלה לחדר קטן (3.3×2.7 מ'; איורים 2–4) שנחשף בעונה הקודמת. בתוך החדר זוהו שתי שכבות. השכבה העליונה (L502) היא מילוי אבני גוויל במגוון גדלים עם אדמת טרה רוסה, שחלקו נחפר בעונה הקודמת. מתחת למילוי נחפרה שכבת אדמה כבושה (507L) המונחת על הסלע.

מן השכבה התחתונה נלקטו שברי כלי חרס שבהם סיר בישול (איור 1:5) ושתי שפות קנקנים (איור 2:5, 3) האופייניים לתקופה ההלניסטית (המאות הג'–הא' לפסה"נ). בשכבה העליונה נמצאו שברי סירי בישול וקנקנים הדומים לאלו שנחשפו בעונה הקודמת, דוגמת סיר בישול שלם מטיפוס כפר חנניה B3 (איור 4:5) המתוארך לתקופה הרומית הקדומה (מחצית המאה הא' לפסה"נ–המאה הא' לסה"נ), ושבר קנקן (איור 5:5) שכמותו נמצאו ביודפת ואף הוא מתוארך לתקופה זו.
 
תוצאות שתי עונות החפירה מעידות על מבנה חווה מבוצרת, או מצודת דרכים, המתוארכת לשלהי התקופה ההלניסטית ולתקופה הרומית הקדומה (המאות הא' לפסה"נ–הא' לסה"נ). סביר להניח שהמבנה היה בשימוש עד למרד הגדול. שרידי מבנים מבוצרים מאותה תקופה נתגלו בעבר במושב יעד, כ-3 ק"מ ממערב לאתר.