בחפירה הנוכחית נחשפו קיר טרסה, גת, שתי בודדות ובור מים (איור 2).

קיר הטרסה. על המדרון המערבי של הגבעה נמצא קיר (W1; גובה השתמרות 1 מ'; איור 3) הבנוי מסלעים גדולים מאוד ויוצר מדרגה חקלאית. לקיר צמודה ממזרח ערמת סיקול.
הגת. על סלע גבוה נחצבה גת הכוללת משטח דריכה ובור איגום. משטח הדריכה מלבני (L100; מידות 3.4×2.4 מ'; איור 4) עם דפנות חצובות (0.25 מ' גובה) ובו סדקים טבעיים אחדים; לא זוהו עליו שרידי טיח. המשטח משופע למערב ובקצהו תעלה שניקזה את התירוש לבור איגום מלבני (L105; מידות 2.2×1.1 מ', כ-1 מ' עומק; איור 5). רצפת הבור סדוקה וגם בה לא זוהו שרידי טיח. בפינה הצפונית-מזרחית של הבור נמצא ספלול חצוב.
הבודדות. בסלע שממערב לגת (L104; איור 6) נחצבו שתי בודדות ושני ספלולים. הספלול הדרומי (כ-0.5 מ' עומק) עשוי היה לשמש מכתש. לבודדה שמצפון לספלול משטח דריכה עגול ובור איגום חרוטי (כ-0.65 מ' עומק). מצפון לה נמצאה בודדה עם משטח דריכה גדול יחסית ובור איגום עגול (כ-0.3 מ' עומק). בצד הדרומי של הבודדה יש מתקן משני הכולל גומה לכתישה ושני חריצים שמתנקזים לספלול נפרד. המתקנים שימשו להפקת כמויות קטנות של נוזלים. בודדות שימשו לרוב לייצור שמן זית, אך על רקע קרבתן לגת ייתכן ששימשו להפקת חומרי לוואי שנוספו לענבים או לתירוש כדי לשפר את טעם היין (פרנקל ואיילון תשמ"ט: 29).
בור המים. ממערב לבודדות נחשף בור מים (L107; כ-4 מ' עומק) שצורתו פעמונית ופתחו עגול. ממזרח לבור נמצא חריץ שניקז אליו את מי הנגר מהמדרון. מדרום לבור המים נמצא בור מלבני רדוד, ייתכן שוקת. במהלך עבודות פיתוח מצפון לשטח החפירה נחשף בור מים סגלגל (9×5 מ'; לא בתוכנית) שפתחו עגול וגדול. בבור זוהו שתי שכבות טיח, שכבה גסה עם הרבה אבנים קטנות ומעליה שכבה חלקה.
ממצא כלי החרס כלל קדרות (איור 1:7), סירי בישול (איור 2:7–4), פערורים (איור 5:7, 6), קנקנים (איור 7:7, 8) ופכים (איור 9:7) המתוארכים למן תקופת הברזל 3 ועד לתקופה הפרסית. שברי כלי החרס נמצאו בהצטברויות של בורות האיגום, בערמת הסיקול שצמודה לקיר הטרסה ועל פני השטח, ונראה שנסחפו מהאתר הסמוך שבשכונת מצפה אפק. בהצטברות בבור האיגום של הבודדה הדרומית נמצא מטבע מימי אל-אשרף ח'ליל, מִטבעת דמשק (1290–1293 לסה"נ; ר"ע 138494), כנראה סחוף.
 
הממצאים מלמדים על הפעילות החקלאית הקדומה באזור. ממצא כלי החרס והקרבה לאתר שבשכונת מצפה אפק, מאפשרים להציע שהמתקנים שנחשפו השתייכו למרחב החקלאי של הכפר שנחשף בשכונת מצפה אפק הסמוכה.
 
 

 
פרנקל ר' ואיילון א' תשמ"ט. גפן, גתות ויין בעת העתיקה. תל אביב.