שכבה 1. לאחר הסרת שכבה קשה שהיתה חלק מתשתית הכביש המנדטורי (מס' 35) נתגלו סמוך לפני השטח שרידים של כמה מבנים הבנויים אבן גיר מקומית, שמתארם ככל הנראה מלבני. כל הקירות במצב השתמרות בינוני, וגובהם 2–3 נדבכים. חלקם בנויים אבני גוויל או אבנים מהוקצעות במגוון גדלים. במזרח שטח החפירה נתגלה קיר (1 מ' רוחב; W10062) שכיוונו צפון-דרום, הבנוי שתי שורות אבנים גדולות, וביניהן מילוי אבנים קטנות וחומר לבנים.
 

במערב שטח החפירה נתגלו שני קירות (W10106 ,W10053). קיר 10053 (0.6 מ' רוחב), שכיוונו צפון-מזרח–דרום-מערב יוצר פינה בקצהו המערבי עם קיר 10106 (0.3 מ' רוחב) הבנוי שורה אחת של אבנים.

 

שכבה 2 כוללת את עיקר השרידים שנתגלו. במזרח שטח החפירה, מתחת לקיר 10062, נתגלו שרידי מבנה (4X9 מ') סגלגל. קירותיו (W10098 ,W10070 ,W10018 ,W10082) בנויים אבני גוויל או אבנים מהוקצעות במגוון גדלים (עד 0.9 מ' אורך). מצפון למבנה הובחנו שרידים דלים של קיר מתעגל (W10099), השייך כנראה למבנה אחר שלא השתמר.
 

במרכז שטח החפירה נתגלו שרידי מבנה שלישי (לוקוס 10100), ככל הנראה מלבני. קירותיו (W10102 ,W10097 ,W10060) בנויים אבנים מהוקצעות במגוון גדלים. נראה כי המבנה ממשיך דרומה וחורג מתחום החפירה. אל קיר 10060 ניגש מצפון קיר נוסף (W10050; איור 2) שהשתמר לאורך של 6.7 מ'.
 

במערב שטח החפירה נתגלה מבנה (לוקוס 10108; 4 מ' רוחב, אורך לא ידוע) ששניים מקירותיו השתמרו (W10076 ,W10046; איור 3). קיר 10046 מתעגל ובנוי שתי שורות של אבנים מהוקצעות. קיר 10076 הוא הקיר הדרומי של המבנה, ובנוי שתי שורות אבנים (0.2 מ' רוחב, 0.4–0.5 מ' רווח בין השורות). בפן הפנימי של קיר 10046 הובחנה שורת אבנים שאולי נפלו מהקיר, אולם נראה שהן חלק ממבנה השייך לשכבה קדומה. נחפרו כמה רצפות (לוקוסים 10007, 10022; איור 4) ועליהן כמות גדולה של שברי כלי חרס, כלי צור (איור 5), עצמות בעלי חיים ושברי קורות עץ.
 

ממערב למבנה 10108 נתגלה קטע קיר (W10019), אולי מתעגל, השייך כנראה למבנה נוסף.
 

מדרום למבנה 10108 נתגלה קיר אבנים כפול (0.9 מ' רוחב; W10107) שכיוונו צפון-מזרח–דרום-מערב. הוא בנוי שתי שורות אבנים (0.15–0.20 מ' רוחב, 0.4–0.5 מ' רווח בין השורות). אל הקיר ניגשות ממערב וממזרח שתי רצפות (לוקוסים 10085, 10086) בנויות מאבנים שטוחות קטנות ואדמה מהודקת.

 

הממצא בשכבה זו כולל שברי כלי חרס מתקופת הברונזה הקדומה 1, בהם קנקנים, פערורים, טסים, פכיות, קערות וקעריות. כן נתגלו שברי כלי חרס רבים מעוטרים בצביעה בפסים לבנים או אדומים, בחריתה או בדיקור בשלל דגמים (איור 6). במערב השטח נתגלתה כמות גדולה של קורות עץ לא מפוחמות חתומות ברצפות ובמצב השתמרות מצוין. לקורות חתך מלבני והן כנראה מתקרה שקרסה. ממצאים מיוחדים נוספים הם כורית להתכת מתכות שבתוכה נתגלו שאריות נחושת וכן גושי אוכרה וגוש ביטומן.
 

בכל שטח החפירה נתגלתה כמות גדולה (עשרות פריטים) של להבי מגל במגוון גדלים. כן נתגלו גרעיני נתזים ולהבים, מגרדים, גרזן(?) ופסולת רבה המעידה על תעשיית צור מפותחת.

שכבה 3 כוללת קטעי קירות (W10095 ,W10094) שנתגלו במזרח שטח החפירה ולא נחשפו במלואם.

 

שכבה 4 המתוארכת לתקופה הכלקוליתית כוללת כמה קטעי קירות ורצפות. נתגלה קיר לבנים (1 מ' רוחב; W10055) שכיוונו מזרח–מערב ושהשתמר לגובה 1–2 נדבכים. גודל הלבנים אינו אחיד. הפן הדרומי של הקיר השתמר היטב, ואילו הפן הצפוני השתמר בחלקו. מדרום לקיר ובזיקה אפשרית אליו נתגלו כמה רצפות ומפלסי חיים (לוקוסים 10061, 10067). כמטר אחד מתחת לקיר 10046 משכבה 2, נתגלה קיר בנוי שורה אחת של אבנים (0.5 מ' רוחב; W10074) שכיוונו צפון-מזרח–דרום-מערב.
 

הממצא משכבה זו כולל קערות פעמון, חלקן תמימות, על רצפה 10061 (איור 7). קערות רבות מטיפוס זה נתגלו בחפירות הקודמות באתר. במילויים נתגלו שברי מחבצות ורגל קובעת מבזלת מעוטרת בחריתה של פסים מקבילים צפופים (איור 8). כן נתגלו כלי אבן: אבני שחיקה מבזלת וקערות עשויות אבן גיר.