בריבוע A (איור 1; 2.5 × 2.5 מ') נתגלו שתי שכבות; בשכבה I נחשפו שני קירות היוצרים פינה (W102 ,W101) והשתמרו לגובה נדבך אחד. הם בנויים מאבני גזית שהושתתו על שכבה של אדמה מהודקת. שברי כלי החרס שנמצאו ליד הקירות כללו קערות מן התקופות העות'מאנית והממלוכית (איור 3: 6-4). בשכבה II נחשף קיר בנוי מאבני גזית מסותתות שהשתמר לגובה נדבך אחד (W105). אל הקיר ניגשת רצפה (לוקוס 108) עשויה גיר כתוש שהושתתה על אבנים. הממצא הקרמי שנאסף מעל הרצפה כולל שברי קערות מזוגגות מהתקופה הממלוכית (איור 3: 1).

 

ריבוע B (איור 2; 5 × 5 מ'). הממצא בריבוע זה הופרע בעת חפירת התעלה להנחת כבל חשמל שחצתה אותו. התגלו שתי שכבות שתוארכו על פי שברי כלי החרס שנמצאו במילויים שמעל הרצפות לתקופה הממלוכית (איור 3: 2, 3, 7). בשכבה I נחשף קיר (W100) בנוי מאבני גוויל, שהשתמר לגובה נדבך אחד. אל הקיר ניגש ריצוף אבן (לוקוס 107). בשכבה II נחשפו שני קירות היוצרים פינה (W104 ,W103). הקירות בנויים מאבני גוויל והשתמרו לגובה שני נדבכים. אל הקירות ניגשת רצפה הבנויה מאבנים קטנות שהושתתו על שכבה של אדמה מהודקת (לוקוס 106).