שני ריבועים, המרוחקים כ-8 מ' זה מזה, נפתחו על מדרון סלעי באזור שנערכו בו בעבר חפירות רבות (איור 1; ר' עתיקות 39: 82-49). בריבוע המזרחי (2.5 × 5.0 מ'; A) נחשפו שני קירות (W202 ,W201) היוצרים פינה. הקירות, אשר השתמרו לגובה נדבך אחד, בנויים מאבני גוויל בינוניות (0.4 × 0.4 × 0.5 מ') שהושתתו על הסלע. שברי כלי החרס שהתגלו במילוי ליד הקירות מעידים כי הם שימשו בתקופה הממלוכית (איור 2: 1, 2). בריבוע המערבי (3 × 5 מ'; B) התגלה קיר ( 3.5 מ' אורך חשיפה) בציר צפוןדרום הממשיך מעבר לשטח החפירה. הקיר בנוי אבני גזית שהושתתו על הסלע, והשתמר לגובה נדבך אחד. מדרום לקיר נחשפה מחצבת סלע והובחנו בה שתי מדרגות סלע (לוקוסים 104, 108). במילוי ליד הקיר ובתוך המחצבה נמצאו שברי קנקנים מן התקופה הביזנטית (איור 2: 3).