לקראת המשך סלילת כביש מס' 5 וכדי למנוע התמוטטות סלעים נערכה בדיקה בדופן המזרחית של מערה שבין צומת ראש העין לאריאל (הרשאה מס' 3589-A*; נ"צ — רי"ח 21790/64891; רי"י 16790/14891). הסלע  יושר ולא נמצאו שרידים ארכיאולוגיים. המערה המכילה שכבות יישוב מן התקופה הפליאוליתית התיכונה נחפרה בשנת 2001  על ידי ר' ברקאי, ח' חלאילה, מ' שטיינר וא' גופר (הרשאה מס' 240/2001-B).