שטח A
נתגלו ערמות סיקול סחופות וגדרות חקלאיות. בארבע מערמות הסיקול (אתרים 500, 545D ,502E ,570) בוצעו חתכי בדיקה. לא נתגלה כל ממצא מתארך.

 

שטח B
נתגלו שלוש שומרות (אתרים 110A ,84A ,700). שומרות 110A ו-700 רבועות (2.75 × 2.75 מ', 2.5 × 4.5 מ'). בשומרה 700, שנבנתה מאבנים מהוקצעות (איור 2) נתגלו שברי כלי חרס אחדים מן התקופה הרומית הקדומה ומסוף התקופה הביזנטית. שומרה 84A עגולה, בנויה בולדרים גדולים והשתמרה לגובה שני נדבכים.

בשיפוליה הדרומיים של הגבעה נתגלה כבשן סיד (אתר 84; 3 מ' קוטר, 2.8 מ' עומק; איור 3) שחלקו התחתון חצוב בסלע הקירטון וחלקו העליון נבנה מאבנים מהוקצעות. כן תועד בור מים (אתר 81) ונחפרו חמישה אגנים  (אתרים 60, 61, 83A ,732, 731) ושני ספלולים (אתרים 84B ,61A).

 

שטח C
השטח מתאפיין בערמות סיקול רבות וגדרות חקלאיות הממוקמות בעיקר במורדות הגבעה. בתשע ערמות סיקול (אתרים 8, 9, 22, 38, 39, 166, 602-600) נחפרו חתכי בדיקה. בערמה 38 נתגלו שברי כלי חרס מהתקופה הביזנטית.

נתגלו מיתקנים חצובים: שתי גתות (אתרים 11A, איור 4; 165), שני אגנים (אתרים 41, 11B) ומיתקן (אתר 678) שנחצב בסלע מיושר ובו בור סגלגל (0.7 × 1.0 מ', 0.55 מ' עומק) ואגן (כ-0.6 מ' אורך, 0.35 מ' עומק). נחפרו כבשן סיד (אתר 1032; 3.3 מ' קוטר) שמעליו נבנתה טרסה ושרידים של שומרה (אתר 424; 4.0 × 4.5 מ') שמאוחר כנראה הפכה לערמת סיקול.

על שיפוליה המערביים של הגבעה נתגלה חדר בנוי (אתר 1000; איור 5; 3.85 × 5.10 מ') שהשתמר לגובה של נדבך אחד. המבנה נבנה על סלע מיושר ובקצה המערבי שלו נחצבה תעלה (0.75 מ' אורך, 0.2 מ' רוחב). על רצפת החדר נתגלו  שברי כלי חרס אחדים מהתקופה הביזנטית.

 

שטח D
נחפרו שלוש גתות (אתרים 168, 172, 581). לגת 581 משטח דריכה שממנו מוליכות שתי תעלות אל שני בורות מצפון (איור 6). בשלב מאוחר יצאה הגת מכלל שימוש ובמקום משטח הדריכה נחצבה חצר שממנה הובילו שני פתחים אל מערות קבורה. פתח אחד (0.50 × 0.74 מ') נחצב בדופן המזרחית של החצר ופתח שני (0.5 × 0.7 מ') בדופן הצפונית. המערה בדופן המזרחית נמצאה הרוסה והמערה השנייה לא נחפרה. הממצא היה דל וכלל מעט שברי כלי חרס מן התקופה הרומית הקדומה.

ממערב לגת 168 נחשפה מחצבה קטנה (3.8 × 8.0 מ'; אתר 168B). כן נתגלה פיר חצוב (2 מ' עומק, אתר 168A) שפתחו סגלגל (כ-1 מ' קוטר); חציבתו לבור מים לא הושלמה. ממזרח לפיר נחצב שקע לא רגולרי ששימש שוקת. מצפון לפיר נתגלה מיתקן סחיטה חצוב שכלל משטח דריכה רבוע (0.4 × 0.4 מ') הצמוד אל שני בורות עגולים (0.40 מ' קוטר ו-0.35 מ' קוטר, 0.30 מ' עומק).

נחפר בור קוני (אתר 173; 1.5 מ' קוטר פתח, 1.5 מ' עומק; איור 7), שקרקעיתו שטוחה ובתחתית דופנותיו נחצבו חמש גומחות.

 

שטח E

תועדו מדרגות עיבוד וערמות סיקול (אתר 24) ונערכה חפירה פרהיסטורית בעקבות מציאת כלי צור מהתקופה הניאוליתית הקדם קרמית א'. על משטח סלע משופע נחצבו שלושה אגנים (אתר 801).

 

שטח G
נתגלה כבשן סיד (אתר 95) שמעליו נבנתה בשלב מאוחר שומרה, ובשלב אחרון נערמו במקום אבני סיקול (איור 8). הממצא כלל מעט שברי כלי חרס מהתקופות ההלניסטית, הביזנטית והעות'מאנית. ממערב נתגלתה גת קטנה חצובה בסלע (אתר 95A) ובה משטח דריכה לא רגולרי (0.75 × 0.90 מ') המתנקז אל בור איגום מלבני (0.55 × 0.65 מ'). מדרום נתגלה על פני השטח אגן חצוב (0.45 מ' קוטר, 0.25 מ' עומק; אתר 93A).