בעקבות גילוי אבני גוויל ושברי חרסים בפיקוח ארכיאולוגי של י' אלישע על חפירה להנחת צנרת ביוב, נערכה חפירת בדיקה מצומצמת (3 × 4 מ') בדרך פתח תקוה 142 בתל אביב (הרשאה מס' 3735-A*; נ"צ רי"ח 18054-8/66490-2; רי"י 13054-8/16490-2) והתברר כי ממצאים אלה לא היו באתרם. לאחר הסרת שכבת האספלט ומצעים מודרניים נמצאה שכבה של אדמת חמרה מעורבת באדמה שחורה כהה, ובה שברי כלי חרס מעורבים עם חומר מודרני, שכלל שברי זכוכית, חתיכות ברזל ושברי רעפים. בעומק של 1.49 מ' מתחת לפני השטח נמצאו פזורים בצדו המזרחי של השטח אבני גוויל ושברי כלי חרס מן התקופה העות'מאנית מעורבים במילוי מודרני. מתחת לאבני הגוויל נמצאה תעלה (1.2 מ' רוחב) בציר צפון–דרום ובה שפכים בני ימינו של אבני דבש קטנות מעורבות במעט שברי כלי חרס מזוגגים מהתקופה העות'מאנית ופריטים מודרניים: שברי כלי חרס ורעפים, שברי זכוכית וחתיכות ברזל. בחתך הדרומי של התעלה נמצאה שכבת חול נקייה ללא ממצא ארכיאולוגי, המעידה שחומר זה שימש כנראה לכיסוי תשתיות תת-קרקעיות שהונחו לאחרונה.