תל שמרון (מערב)

ירדנה אלכסנדר
31/12/2015
דוח מורחב
בחודשים דצמבר 2010 וינואר 2011 נערכה חפירת בדיקה לא הרחק מצומת נהלל, בתחום אתר תל שמרון מערב (הרשאה מס' 6060-A; נ"צ 21925-60/73410-20), לקראת הרחבת כביש 75. החפירה, מטעם רשות העתיקות ובמימון נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה, נוהלה על ידי י' אלכסנדר. מ' שמר בדקה את ממצא הצור, ונ' אגא חקרה את שרידי בעלי החיים. נתגלו שרידי יישוב כפרי מתקופת הברונזה התיכונה, כנראה מן המעבר בין הב"ת 1 לב"ת 2, שרידים דלים מיישוב מתקופת הברונזה הביניימית וממצא המעיד על נוכחות אנושית באתר בתקופות קדומות יותר.

 

לדוח המלא ר' קישורים להלן.

הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version