נחשפו שני קטעים מקיר של מדרגת עיבוד (W20; אורך 120 מ', רוחב 3.0–3.3 מ'),שנבנה משני פנים של אבני בזלת גדולות מאוד, מהוקצעות חלקית, שהושתתו על הסלע, וביניהן שורות מדורגות, מקבילות, של אבני גוויל בינוניות וקטנות מבזלת (L43 ,L40; איורים 2, 3), שנועדו לייצב את הקיר על פני השטח המשופעים. חלק מאבני הקיר חסרות וחלקן זז מקו הקיר, כנראה בשל עיבוד חקלאי מוגבר. בחלק המערבי של שטח החפירה, צמוד לקיר 20 מצפון, נחשף קיר מעוגל (W48; איורים 4, 5) שנבנה באבני גוויל מבזלת, והשתמר ממנו נדבך אחד שאי אפשר לתארכו. ייתכן שזהו בסיס של מגדל תצפית הפונה לעבר עמק נחל תבור שמצפון.

 
בתקופה הרומית-ביזנטית החקלאות הייתה ענף הכלכלה העיקרי.הגידול באוכלוסיית הארץ חייב ניצול מרבי של שטחים חקלאיים לא רק במישורים ובעמקים הנוחים לעיבוד,אלא גם בחבלים מרוחקים, במדרונות סלעיים ובאזורים דלים במים. הרחבת האזורים החקלאיים חייבה מאמץ מוגבר של הכשרת שטחים, וללא ספק השרידים שנחשפו בחפירה הם עדות למאמץ זה.