בחפירה שנערכה בחורבה בשנת 1971 (הרשאה מס' 3/1971-K; לכתובות מהחפירה ר' Urman 1985) נחשף חדר ממבנה שנמצאו בו שלושה פיטסים גדולים ניצבים וממצאים נוספים שתוארכו לתקופה ההלניסטית, למאות הג'–הא' לפסה"נ. בשנים 1985–1986 נערכה חפירה נוספת (הרטל תשס"ו) ונחשף מבנה ובו חמישה חדרים בנויים באבני גוויל. בחדרים נמצאו פיטסים וממצאים נוספים, משני שלבים בתקופה ההלניסטית, המאות הג'–הא' לפסה"נ. מניתוח הממצא הסיק הרטל כי חורבת זמל היא אתר התיישבות של נוודים, ככל הנראה יטורים, שעזבו את המקום, לקחו את חפציהם האישיים, אך השאירו בתוך המבנים את כלי האחסון הגדולים. לקראת העזיבה נסתמו פתחי המבנים. לא ברור מדוע לא חזרו לאתר זה בהמשך.
בשנת 2006 נערכה חפירה באתר סמוך ממזרח ונמצאו שרידי קיר וחרסים המתוארכים לתקופה ההלניסטית ולתרבות היטורית (זינגבוים 2008).
לחפירה קדמו חתכי בדיקה שהגדירו את גבולות השרידים הארכיאולוגיים (איור 2).
נחפר שטח (150 מ"ר) ונמצאו שברי כלי חרס רבים מהתקופות ההלניסטית והרומית הקדומה, ללא ממצא ארכיטקטוני (איור 3).

 
ריבועים E2 ,C2 ,B3 ,B1 ,A1. נמצאו מעט שברי כלי חרס וכן ממצא מודרני עד מפלס הסלע (L110 ,L107)

ריבועים A5 ,B4 ,A4
. נמצא שפני הסלע הטבעי פולסו במילוי אדמה ואבנים קטנות (L106). על גבי שכבה זו נחשפו בסיסי קנקני אגירה גדולים רבים, כנראה פיטסים (איורים 4, 5) שאפשר לתארכם לתקופה ההלניסטית. ניכר כי השטח נפגע קשות מכלים מכניים.

ריבועים E4
,D4. גם כאן פולסו פני הסלע הטבעי במילוי אדמה ואבנים קטנות (איור 6) ועליו נמצאו שברי כלי חרס. כמות הממצא הייתה גדולה וכללה פיטסים, סירי בישול, קערות, ופכים (איור 7), גם הם מן התקופה ההלניסטית. במגוון כלי החרס כלים עשויים חומר גולני מקומי בהיר בעל חסמים גדולים ובינוניים. נמצאו קערות (איור 1:8–6), מורטריה (איור 7:8–11), סירי בישול ( איור 12:8, 13), פכים (איור 14:8–19), קנקנים (איור 1:9, 2), פיטסים (איור 3:9–11) ושברי פיטסים מעוטרים (איורים 1:10–8; 11).
 
מחפירות קודמות עולה כי חורבת זמל הייתה אתר התיישבות נוודים שנושב לתקופה קצרה בתקופה ההלניסטית. ממצא כלי החרס מאפשר לייחס התיישבות זו ליטורים שהחלו בתהליך מעבר מנוודות ליישובי קבע קטנים במרחב צפון הגולן בתקופה זו.
לא נמצא ממצא ארכיטקטוני אך הממצא הקרמי הרב, המתוארך כולו לתקופה ההלניסטית, עולה בקנה אחד עם ממצאי החפירות הקודמות.
בחפירה התברר גודל ההרס באתר במרוצת השנים. מן המבנים הקדומים שנמצאו בחפירות הארכיאולוגיות באמצע המאה הכ' לא נותר דבר ושאר שרידי היישוב הקדום נמחקו במהלך השנים. הפגיעה הקשה נעשתה כנראה בכלים מכניים ש'גילחו' את היישוב הקדום עד מפלס פני הסלע. ועם זאת ייתכנו עדיין שרידים ארכיטקטוניים פה ושם.