שכבה V. קרקע גרומוסול בגוון חום-אדמדם ללא שרידים.

 
שכבה IV. הצטברות קרקע אפורה עשירה באבנים קטנות ומזוותות. שכבה זו מכילה כמות גדולה של פריטי צור, עיקרם פסולת של תעשיית להבים נביפורמית. עוד נמצאו להבי מגל, ראשי חיצים, מקדחים, מגרדים ומגוון כלים. השכבה מתוארכת לאמצע התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב'.
 
שכבה III. בור רחב שנחפר לתוך שכבה IV. הבור היה מלא בקרקע, ובה נמצאו פריטי צור רבים וחרסים המיוחסים לאופק נחל ציפורי שבסוף התקופה הניאוליתית הקרמית (גצוב, מילבסקי וחלאילה בדפוס). בתחתית הבור נמצא שבר של אגן אבן גדול.
 
שכבה II. הצטברות של עפר אפור-חום ואבני שדה רבות. בין האבנים נמצאו פריטי צור רבים וכן חרסים מתקופת הברונזה הקדומה 1א'. עוד התגלו בשכבה חרסים מעטים המיוחסים לאופק נחל ציפורי ולתקופה הכלקוליתית המאוחרת (התרבות הע'סולית). זו הפעם הראשונה שנמצאו באתר יפתחאל חרסים מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת, אך אין בהם די כדי ליצור הגדרה תרבותית.
 
שכבה I. הצטברות של קרקע חומה-אדמדמה, המכילה מעט כלי צור, חרסים מתקופת מהברונזה הביניימית וחרסים קטנים רבים מהתקופה הרומית התיכונה.
 
חפירות העבר הניבו מידע רב-ערך על היישובים הקדומים באתר, אך עדיין המידע על תחומי היישובים בתקופות השונות ועל גודל האוכלוסייה במקום בזמנים השונים לוקה בחסר. החפירה הנוכחית הוסיפה מידע על תחומי השתרעות היישובים בתקופות השונות וחידשה באשר לקיומם של שרידים מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת באתר.