נחפרו ארבעה ריבועים (1–4; איור 2). בריבוע 1 נחפר מילוי (L100; איור 3), ונמצאו בו שברים רבים של קנקני שק (איור 1:4) ושבר של שפת בקבוק או פך מזכוכית שלו משפך המעוטר בחוטי טורקיז (לא צויר). הממצאים מתוארכים לתקופה הרומית המאוחרת ולראשית התקופה הביזנטית (המאות הה'–הו' לסה"נ). בריבוע 2 נחפר מילוי חמרה (L101; איור 5), שהכיל שברים של קנקני שק (איור 2:4) ושברי כלי זכוכית ובהם שני בסיסי טבעת חלולים ובסיס חלול של נר כלילה (לא צוירו); קנקני השק ובסיסי הטבעת מזכוכית מתוארכים לתקופה הרומית המאוחרת ולראשית התקופה הביזנטית, ואילו בסיס נר הזכוכית מתוארך לתקופה הביזנטית. מתחת למילוי נחשפו שרידים דלים של קיר אבן (W103), היוצר פינה עם קיר (W108), שהשתמרותו גרועה ונותרו ממנו אבנים אחדות. שני הקירות שרדו לגובה נדבך אחד שהונח על מילוי חמרה שכיסה את הסלע. סמוך לקצה הצפוני של קיר 103 נחשפו שרידים דלים של רצפת סיד עבה (L106; כ-0.2 מ' עובי), שהונחה על מילוי החמרה. בחפירת הרצפה נאספו קנקנים המתוארכים למאות הה'–הו' לסה"נ (איור 3:4). אל קיר 103 ניגשה ממזרח אבן אחת — כנראה שריד לקיר פנימי במבנה שלא השתמר. כ-0.5 מ' ממזרח לאבן, נחשפו בסלע הכורכר שוליה של חציבה רדודה (L110); בתוכה נתגלה נדבך יסוד של קיר (W109), שהשתמרו ממנו אבנים אחדות בגובה שני נדבכים. בריבועים 3 ו-4 נחפרה שכבה דקה של אדמת חמרה, שכיסתה את סלע הכורכר (L105 ,L104), ונמצאו בה מעט שברי כלי חרס. שברי כלי החרס והזכוכית שנאספו בחפירה מתוארכים לתקופות הרומית המאוחרת–הביזנטית ונפוצים במכלולים בני התקופות.