טרם החפירה הוסרה שכבת אדמה של פני השטח (0.5 מ' עובי) באמצעות כלי מכני. בחפירה נחשפו שרידי מבנה מגורים (איורים 1, 2), הכוללים חדר רבוע (4 × 4 מ') וחצר. המבנה נבנה על הסלע באבני גזית מגיר. נחשפו במלואם הקירות הצפוני, הדרומי והמזרחי של החדר (W24 ,W14 ,W10), ואילו הקיר המערבי (W25) נחשף רק בחלקו. בבדיקה שנערכה סמוך לקיר 24 התברר כי הקיר הושתת על סלע האם (L23). רצפת החדר עשויה מעפר מהודק (L21 ,L15). במרכז החדר התגלה בסיס עמוד אבן; נראה כי הוא תמך בתקרת עץ וטיט ששרידיה המפוחמים נמצאו על הרצפה. מעל רצפת החדר נאספו שברי כלי חרס מהתקופה האסלאמית הקדומה (המאות הז'–הח' לסה"נ), ובהם קערות (איור 1:3, 2),סיר בישול (איור 3:3), שברי קנקנים (איור 4:3, 5), פך (איור 6:3) ופך מטין צלהב, שלו צוואר מוארך והוא מעוטר בניקוד מסרק (איור 7:3). מתחת לרצפת החדר נמצאו שברי פכית כישור (איור 8:3) המתוארכת לתקופה הרומית הקדומה. החצר רוצפה בלוחות שטוחים של אבן בזלת (L20; איור 4); הריצוף ניגש אל שלושת הקירות שהשתמרו. מעל רצפת החצר נאספו שברי גוף של קנקנים שחורים שעוטרו בפסים לבנים, המתוארכים לתקופה האסלאמית הקדומה (המאות הז'–הח' לסה"נ). צמוד לחצר מצפון התגלה מעבר בנוי (כ-1 מ' רוחב; איור 5), התחום בשני קירות (W18 ,W11). רצפת המעבר (L19) עשויה מעפר מהודק. המעבר מוליך אל פתח צר (0.5 מ' רוחב) שנבנה בקיר המזרחי של החדר. מעל רצפת המעבר נאספו שברי כלי חרס מהתקופה האסלאמית הקדומה. על קירות המבנה ועל הרצפות נראים היטב סימני שרפה, ומעל הרצפות של החדר ושל המעבר הבנוי נמצאה שכבה עבה של אפר ופחמים (כ-0.6 מ' עובי). נראה על כן כי המבנה נחרב בשרפה עזה שגרמה גם להתמוטטות התקרה.