שטח A (איורים 3, 4). נחשפה גת חצובה, הכוללת משטח דריכה רבוע (L10) ובור איגום עמוק (L20); בור האיגום לא נחפר עד תום בשל מגבלת בטיחות והפרעה של חרדים. הדופן המזרחית של משטח הדריכה ניזוקה. במשטח הדריכה התגלו שרידי רצפת פסיפס, שהוסרה כנראה במכוון. בפינה הדרומית-מערבית של המשטח נחצב שקע (L17) שהוליך אל אגן סגלגל (L18). דופנותיו של בור האיגום טויחו. משני צדי בור האיגום יש חציבה רדודה (L19), שדופנותיה טויחו וקרקעיתה רוצפה בפסיפס. בור האיגום היה מלא באפר. בדופן הצפונית של בור האיגום נחצב פתח שהוביל אל חלל, שהיה מלא באפר, פחם ואבנים; אפשר שהוא שימש מפחמה. מצפון-מערב לבור האיגום נחצב פיר (L23; עומק 1.92 מ' לפחות) ששימושו לא ברור. סמוך לגת נחצבו שני ספלולים עגולים (L33 ,L22). הממצא בשטח דל ביותר ולא מאפשר תיארוך של המתקנים. אפשר שהגת הוסבה לשמש בשלב מאוחר מפחמה.

 
שטח B (איור 5). במחשוף סלע במערב השטח נחשפה בודדה חצובה להפקת שמן. היא כוללת משטח מעוגל (L39), שבמרכזו ספלול (L40), ואגן סגלגל (L41), המחוברים בתעלה. סמוך לבודדה התגלה ספלול חצוב (L42). ממזרח לבודדה התגלו שני ספלולים נוספים חצובים במשטחי סלע (L48 ,L47).
 
שטח C (איור 6). בחלקו הצפוני-מזרחי של השטח נחשף פיר רבוע חצוב (L36; כ-3 מ' עומק ויותר; איור 7). בדופן המערבית נחצבו גומחות, ששימשו כנראה לירידה ועליה. בדופן המזרחית של הפיר נחצב פתח (0.7 × 1.5 מ' מידות משוערות), המוביל אל חלל; הפיר והחלל לא נחפרו עד תום. סביב פתח הפיר התגלו חרסים מהתקופה הממלוכית, ובהם ידית של סיר בישול (איור 9:8). מדרום-מערב לפיר נחשפו קטעים מגדרות חקלאיות
(W1005 ,W1001 ,W1000; איור 9). הגדרות נבנו על הסלע מאבני שדה במגוון מידות. גדרות 1001 ו-1005 נפגשות בחלק הצפוני של השטח, ויוצרות פינה בזווית ישרה. ממערב לפינת שתי הגדרות התגלה ריכוז חרסים פזורים על פני השטח (L13), הגדול ביותר בחפירה; הוא כולל מגוון כלים ממגוון תקופות, ובהם בין היתר קערה מהתקופה הרומית הקדומה (איור 1:8), קערות (איור 3:8–5) וקנקן (איור 6:8) מהתקופה הביזנטית, קערה מעוטרת בצבע מהתקופה האומיית (איור 7:8) וקערה מהתקופה העבאסית (איור 8:8). בדרום שטח החפירה, בין גדרה 1000 לגדרה 1001, התגלו על פני השטח שלושה מטבעות. המטבע האחד מתוארך לשלהי המאה הב' וראשית המאה הא' לפסה"נ (ר"ע 153161) ושני המטבעות האחרים מתוארכים למחצית השנייה של המאה הד' לסה"נ (ר"ע 153160, 153162). נראה כי המכלול הקרמי העשיר והמטבעות שהתגלו על פני השטח נסחפו למקום מהגבעה הסמוכה.
 
שטח D (איור 10). שרידי קיר שדה (W1003), שנבנה הישר על סלע האם מאבני שדה במגוון מידות והשתמר לגובה של נדבך אחד.
 
שטח E (איור 11). במרכז השטח נחשפה מערת קבורה (L15), שתקרתה קרסה. לא נמצא פתח המערה. דופנות המערה ניזוקו במהלך השנים. במערה התגלתה רצפה של אדמה מהודקת, ועליה כמה מוקדים של עצמות. מתחת לרצפת האדמה התגלתה שכבה עבה של אבנים (L54). במשטח הסלע מעל המערה התגלו סימני חציבה (L14), הקשורים כנראה למערה. בחלקו הצפוני של השטח התגלו שני ספלולים (L52 ,L49) ובודדה קטנה (L51) חצובים במחשופי סלע. בדרומו של השטח נחשפה מחצבה קטנה (L50).
 
שטח F (איורים 12, 13). נחשפה מחצבה (L31), שהייתה חשופה ברובה על פני השטח. בחלק הדרומי של המחצבה הובחנה תעלה לניתוק אבנים. במחצבה התגלתה שפה של קערה מיובאת מהתקופה הרומית (איור 2:8), שנסחפה אולי מהגבעה הסמוכה.
 
שטח G (איור 14). נחשף בור מים דמוי פעמון חצוב בסלע (L43; עומק חפירה 4.85 מ'). הוא נחפר בחציו המזרחי וחפירתו הופסקה בטרם סיומה בשל מגבלת בטיחות. דופן הבור דופנה באבנים מסותתות וטויחה. הבור היה מלא בשפכים בני ימינו, ובהם ממצא קרמי דל ביותר הכולל חרסים אחדים מהתקופה העות'מאנית. אי אפשר לדעת מתי נחצב הבור אך על סמך החרסים נראה כי הוא היה בשימוש במהלך התקופה העות'מאנית. בקרבת הבור ממזרח התגלה משטח חצוב בסלע (L45), אולי משטח פעילות שהיה קשור לבור.