שטח A. נפתחו תשעה ריבועי חפירה (D14–D11 ,D7 ,D3 ,C20 ,C18 ,C17) ונחשפו שני משטחי עבודה, צפוני ודרומי, המרוחקים כ-10 מ' זה מזה. המשטח הצפוני התגלה בריבועים D14–D11 (ב-L133 ,L132 ,L126 ,L124 ,L120 ,L117 ,L116 ,L114 ,L113 ,L110; איור 3) והמשטח הדרומי התגלה בריבועים C17 ו-C18 (ב-L125 ,L118 ,L112; איור 4). שני המשטחים נבנו מתלכיד צפוף של אבני גוויל בינוניות וקטנות, חלוקי נחל וחרסים, ומתחת לו שכבה חומה בהירה, הכוללת כמות רבה של חרסים קטנים, חלוקי נחל, רסק גיר ועצמות בעלי חיים. בריבוע D11 נחשפו מתחת לחלקו הצפוני של משטח העבודה הצפוני שרידי שכבת שרפה (L122). בריבוע D12 נחשפו על משטח העבודה ריכוז של לבני חרס צרופות וחומר מפוחם (L111), כנראה שרידי מתקן, וכן מפלס חרסים (L115). בחפירת משטח העבודה הצפוני התגלו שברי כלי חרס המתוארכים ברובם לתקופה הרומית, ובהם שבר קדרת בישול מטיפוס כפר חנניה מהמאות הא'–הג' לסה"נ (איור 3:5), וכן שברי כלים מהמאות הג'–הד' לסה"נ, ובהם קערות (איור 1:5), קדרות בישול (איור 2:5), סיר בישול (איור 4:5), קנקנים גליליים (איור 5:5) וקנקני שק (איור 6:5, 7). במשטח העבודה הדרומי, בחתך ריבוע C18, נחשפה פכית תמימה מהתקופה הרומית המאוחרת (איור 6). בחפירת המשטח הדרומי התגלו שברי כלי חרס המתוארכים ברובם לתקופה הביזנטית המאוחרת (המאות הו'–הז' לסה"נ), ובהם שבר קערת ייבוא מאסיה הקטנה (PRSW/LRC 3; איור 8:5), קדרה עם עיטור קרבשניט (איור 9:5), קנקנים גליליים (איור 10:5), שבר שפת קנקן גלילי משלהי התקופה הביזנטית והתקופה האומיית (המאות הז'–הח' לסה"נ; איור 11:5), פכים (איור 12:5) ופקק של קנקן שק מהמאות הו'–הז' לסה"נ (איור 13:5). הממצא הקרמי משני משטחי העבודה מעורב ושחוק ברובו, ונראה כי הוא חלק ממילוי חרסים שהובא למקום מהסביבה הקרובה לצורך בניית המשטחים. בנוסף, בשל הקרבה לנחל עדה היו באתר סחף והצפות שגרמו לערבוב הממצא הקרמי.

בריבוע D3, הצפוני ביותר בשטח, התגלה סלע האם ללא שרידים עתיקים (איור 7). גם בריבוע D7 לא נחשפו עתיקות כתוצאה מהצפת השטח. בריבוע C20, הדרומי ביותר, נחשפה אדמת סחף (L134).
 
שטח B. נפתחו חמישה ריבועי חפירה (4 × 4 מ'; D11 ,C7 ,C6 ,C4 ,C3; איור 8), וכל ריבוע חולק לארבעה ריבועי משנה (2 × 2 מ'). בעקבות הצפת השטח וקריסת חתכים בריבועים צומצמה החפירה והתמקדה בריבועים C6 ו-C7. נחשפו שכבות סחף, המכילות אבני גיר, חלוקי נחל וכמות רבה של פריטי צור. כל פריטי הצור שחוקים ומכוסים בפטינה חומה-צהבהבה. מרבית הפריטים הם גושים טבעיים, אך נמצאו גם מעט פריטי פסולת תעשייה וכלים, רובם לא אינדיקטיביים. הכלי האינדיקטיבי היחיד הוא נתז לבלואה משוברר (L206; איור 1:9). מבין פריטי פסולת התעשייה התגלה גרעין לבלואה אחד (L205; איור 2:9). פריטי הלבלואה מתארכים חלק מהמכלול לתקופה הפליאוליתית התיכונה (התרבות המוסטרית). על סמך המצב הפיזי של הפריטים נראה שהם נסחפו מאתר קדום ששכן בקרבת מקום.
 
שני משטחי העבודה שהתגלו בשטח A מלמדים שבמקום התקיים אזור פעילות תעשייתי. ייתכן שהדרך שקטע ממנה התגלה בקרבת מקום הוליכה לאזור זה וקישרה את האתר ליישובים ששכנו לאורך הדרך בתקופות הרומית והביזנטית. פריטי הצור שהתגלו בשטח B מלמדים שבקרבת מקום סמוך לנחל עדה שכן אתר מהתקופה הפליאוליתית התיכונה.