חורבות שוכה

אלה נגורסקי
05/04/2016
דוח ראשוני

בחודש פברואר 2004 נערך תיעוד של מערות קבורה בחורבות שוכה (הרשאה מס' 4199-A; נ"צ 1974-8/6206-13), לאחר שנערך בהן שוד עתיקות. התיעוד, מטעם רשות העתיקות, נוהל על ידי א' נגורסקי, בסיוע ו' אסמן וו' פירסקי (מדידות וסרטוט) ומפקחים של מחוז יהודה ברשות העתיקות.

תועדו ארבע מערות קבורה (1–4; איור 1), מהן שלוש נמצאות במדרון הצפוני של הגבעה שבראשה חורבות שוכה ואחת נמצאת מדרום לגבעה. סמוך לפתחי המערות הותירו שודדי הקברים ערמות של שברי כלי חרס, ועל סמך ממצאים אלה תוארכו מערות 1 ו-2 לסוף תקופת הברזל, מערה 3 לתקופות הרומית והביזנטית ומערה 4 לתקופות הברונזה התיכונה והברזל 2. מערה 4 נמצאת באזור ששימש בית קברות של היישוב ששכן בגבעה בתקופות הברונזה הקדומה, הברונזה התיכונה והברזל. במדרון הצפוני של הגבעה תועדו בסקרי פיתוח בעבר כמה מערות קבורה מימי הבית השני ומהתקופות הרומית והביזנטית, אך לא היה ידוע על קיומן של מערות קבורה מתקופת הברזל באזור זה.

הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version