זילברבוד א' ועמית ד' 2010. ירושלים, כביש מס' 1. חדשות ארכיאולוגיות 122.