מתחת לאדמת הסחף נחשף סלע כורכר, ובו התגלתה חציבה רחבה. החציבה דמוית ח הפוכה (3.3 מ' רוחב; איור 1): קרקעית סלע ישרה למדי (L111) וממזרח וממערב לה שני קירות סלע אנכיים. על קרקעית הסלע 111 נתגלו חרסים שחוקים לא אינדיקטיביים וכן מטבע מאפסוס מימי ולריאנוס (253–260 לסה"נ). מצפון ומדרום לחציבה נתגלתה אדמה בגוון בהיר ללא ממצאים; לא ברור אם זו הצטברות או מילוי מכוון לצורך סתימה. אפשר שחציבה זו הייתה מחצבה לאבני בנייה לצורך בנייה בתל. אפשר גם שחציבה זו בסלע הכורכר היא מעבר חצוב בדרך קדומה, שנועד להקל על התנועה בדרך. באזור עובר סעיף של דרך הים הקדומה (רונן ועולמי תשמ"ג: אתרים 1, 2), שקישר כנראה בין האתרים ששכנו בסביבה. ייתכן שהמטבע שהתגלה על קרקעית החציבה מלמד על מועד חציבתה, אם כי יש להתייחס לכך בזהירות ראויה.