מסארווה ד' 2011א. אבת'ן (צפון). חדשות ארכיאולוגיות 123.
 
מסארווה ד' 2011ב. אבת'ן (צפון). חדשות ארכיאולוגיות 123.
 
מסארווה ד' 2011ג. אבת'ן. חדשות ארכיאולוגיות 123.
 
מסארווה ד' 2012. אבת'ן. חדשות ארכיאולוגיות 124.
 
מסארווה ד' 2014א. אבת'ן. חדשות ארכיאולוגיות 126.
 
מסארווה ד' 2014ב. אבת'ן (צפון) (א'). חדשות ארכיאולוגיות 126.
 
מסארווה ד' 2014ג. אבת'ן (צפון) (ב'). חדשות ארכיאולוגיות 126.
 
מסארווה ד' 2015. אבת'ן. חדשות ארכיאולוגיות 127.