בצפון-מזרח שטח החפירה התגלתה שכבת סיד מהודק (L11; איור 2); תיארוכה אינו ברור וייתכן שהיא בת זמננו. ממערב לשכבת הסיד, במפלס הנמוך ממנה כדי 0.4 מ', התגלתה שכבה של אבני גיר קטנות (L13). שכבת אבני הגיר הושתתה על אדמת חמרה (L15), ובה התגלתה קערת דגים מהתקופה ההלניסטית (המאות הב'–הג' לפסה"נ; איור 1:3). נראה כי שכבת אבני הגיר היא תשתית של רצפה מהתקופה ההלניסטית. בשטח החפירה, מגובה פני השטח (L10) ועד לעומק של כ-1.2 מ' מתחת לפני השטח, התגלתה אדמת חמרה ובה ממצא קרמי מעורב מהתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית (L12). ממצא זה כולל קנקן מהתקופה ההלניסטית (המאות הב'–הג' לפסה"נ; L12; איור 2:3), קנקן מהתקופה הרומית הקדומה (המאות הא' לפסה"נ–הא' לסה"נ; L12; איור 3:3) וקנקן חוף מהתקופה הביזנטית (המאות הה'–הז' לסה"נ; L10; איור 4:3). זמנם של הממצאים מהחפירה תואם לתיארוך השרידים שהתגלו באתר עד כה.