החפירה נערכה בשטח מישורי חקלאי, כ-500 מ' ממערב לחורבת בזקה; נפתחו שני ריבועים ונחשף קיר מדרגה חקלאית שאין אפשרות לתארכו (איור 2).

נחשף קיר מדרגה חקלאית (W103, אורך 7.4 מ', רוחב 0.8 מ', גובה 0.4 מ'; איור 3), בנויה מאבני שדה בינוניות (0.5 × 0.5 מ'). חלקו הדרומי הושתת הישר על סלע האם וחלקו הצפוני על הקרקע הטבעית. מפני השטח נאספו חרסים שחוקים, אשר ייתכן שנסחפו מחורבת בזקה הסמוכה. ההשתמרות הגרועה של החרסים אינה מאפשרת לתארך את זמן בניית קיר המדרגה החקלאית או את זמן השימוש בו. עוד נתגלה על פני השטח מטבע שאינו מזוהה במדויק, אבל גודלו וצורת האסימון שלו מצביעים על תאריך במאה הו' לסה"נ.

קיר המדרגה החקלאית שנחשפה בחפירה מצטרפת לקירות מדרגות חקלאיות נוספות שנחשפו בקרבת מקום, המעידות על העיבוד החקלאי של השטח כבר בתקופות קדומות.