שטח A. נחשף קיר שדה (W1; אורך חשיפה 16.7 מ', רוחב 1.3 מ', גובה השתמרות 1.1 מ'; איורים 1, 2), שנבנה בבנייה יבשה בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח משני פנים של אבני שדה גדולות (0.2 × 0.3 × 0.4 מ' בממוצע) ובתווך מילוי של אבנים קטנות. הקיר נמשך אל מחוץ לשטח החפירה. הקיר שימש כנראה לתיחום של חלקות חקלאיות. בסביבת הקיר נחשפו שברי קנקנים מהתקופה הרומית הקדומה (המאה הא' לסה"נ; איור 1:3).

 
שטח B. במרחק כ-30 מ' מדרום-מזרח לשטח A התגלתה מערת קבורה (איור 4), שנחצבה בסלע קירטון. פתח המערה פונה לצפון-מערב ואליו מובילות שתי מדרגות חצובות, שנפגעו על ידי כלי מכני. המערה כוללת חדר קבורה מלבני (L103; כ-2.1 × 3.7 מ', 1.6 מ' גובה) שתקרתו קמורה ובדופנותיו נחצבו שמונה כוכי קבורה (כ-0.65 × 1.80 מ', כ-0.9 מ' גובה; איור 5); שבעה מהכוכים נחפרו (L127–L121) ואילו כוך אחד לא נחפר מטעמי בטיחות. במערת הקבורה התגלה ממצא כלי חרס דל מאוד, הכולל שברי קנקנים (איור 2:3–5) מהתקופה הרומית הקדומה (המאה הא' לסה"נ). הממצא הדל במערה מלמד כי היא נשדדה.
 
שטח C. במרחק שלכ-25 מ' מדרום-מזרח לשטח B נחשף קבר ארגז (L141; כ-0.55 × 1.45 מ', 1.3 מ' עומק; איור 6), שנחצב בסלע קירטון בציר צפון–דרום. בקבר התגלה ממצא קרמי דל, הכולל שברי קנקנים מהמאה הא' לסה"נ (איור 6:3); הממצא הדל מלמד כנראה שהקבר נשדד.