מערהI  (כ-2.5 × 5.0 מ' מידות השתמרות, 1.5 מ' גובה; איור 4) נפגעה בחלקה המערבי מכלי מכני. הפתח לא השתמר, ונראה כי הוא היה קבוע בחלק שנפגע. מתארה של המערה מעוגל. במערה נתגלו שני שלבי חיים. השלב המאוחר, העליון, כולל שכבה של אדמת טרה רוסה, שמעורבים בה חרסים רבים, עצמות בעלי חיים ושרידי אפר. בשלב זה נחשפה מחיצה, שנבנתה מאבנים שטוחות שהונחו על צדן הצר; השתמרו ממנה שתי אבנים. המחיצה ניגשת לדופן הדרומית, האחורית, של המערה (איור 5). הממצא הקרמי מהשלב המאוחר מתוארך לתקופת הברונזה התיכונה וכולל שברים של קנקנים, ובהם שפות (איור 1:6–3) ובסיסים (איור 4:6, 5). השלב הקדום, התחתון, התגלה מתחת לאדמת הטרה רוסה, והוא כולל שכבה של אדמה אפורה, ובה הרבה פחם ומעט חרסים. שכבת האדמה האפורה מונחת על סלע האם שיושר ושימש כנראה רצפה. הממצא הקרמי מהשלב הקדום מתוארך לתקופת הברונזה הביניימית וכולל שברי גוף אחדים מעוטרים בסירוק. האפר והפחם שהתגלו בשני שלבי החיים במערה הם שרידי מוקדים, המלמדים כנראה שהמערה שימשה למגורים בשני השלבים.

 
מערה II נהרסה כליל. נראה כי גם מתארה של מערה זו היה מעוגל. במערה נתגלתה שכבה של אדמת טרה רוסה, ובה חרסים רבים, הכוללים בעיקר שברים של כלי אחסון גדולים, כנראה קנקני שפת צווארון (איור 6:6–9). קנקנים דומים נחשפו בחפירות בקרבת מקום, בשכונת מנחת, והם תוארכו על ידי החופרים לתקופת הברונזה המאוחרת (Edelstein 1998). בחפירות שנערכו בעבר בשכונת גילה תוארכו קנקנים דומים לתקופת הברזל 1 (Mazar 1981).
 
נראה שהמערות שהתגלו בחפירה שימשו לאורך כמה תקופות למגורים, אולי של רועים, והן חלק ממכלול של מערות מגורים וקבורה שהתגלו בהולילנד בעבר. נראה כי קנקני שפת הצווארון שהתגלו במערה II קשורים לקנקנים מטיפוס זה שנתגלו במנחת הסמוכה.